เปิดตัวคู่มือ “มนุษย์โควิด เปิดเมืองให้ป(ล)อด” ใช้ได้ในชีวิตจริง

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


เปิดตัวคู่มือ “มนุษย์โควิด เปิดเมืองให้ป(ล)อด” ใช้ได้ในชีวิตจริง thaihealth


สสส. จับมือภาคี เปิดตัวคู่มือ “มนุษย์โควิด เปิดเมืองให้ป(ล)อด” ใช้ได้ในชีวิตจริง แนะวิธีป้องกันความเสี่ยง-ดูแลตนเอง-ประเมินสุขภาพ-อาการของมนุษย์โควิด ปลอดภัยในร้านอาหาร นั่งแท็กซี่ เพิ่มทางเลือกปรับตัวชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดี เริ่มที่เรา


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วมกับ เครือข่าย THAI SAFE NERWORK บริษัท ลูกคิด (Lukkid) จำกัด Thailand Development Research Institute (TDRI) บริษัท สคูลดิโอ จำกัด และ Eureka Global จัดทำคู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง “มนุษย์โควิด ตอน เปิดเมืองให้ป(ล)อด” โดยนำศาสตร์ของการคิดเชิงออกเเบบ เเละการคิดเชิงระบบมาร่วมสร้างต้นเเบบบนพื้นฐานความรู้ด้านระบาดวิทยา พร้อมคณะที่ปรึกษา


รวบรวมองค์ความรู้ กลั่นกรอง เเล้วนำข้อมูลมาสื่อสารโดยเน้นการใช้ชีวิตจริง นำโดย นพ.คำนวน อึ้งชูศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ คณะเเพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มาหวิทยาลัย และผู้เเทนหอการค้าไทย


“วิกฤตทำให้มีผลกระทบต่อคนไทยต้องปรับตัวท่ามกลางการระบาดอย่างมีหลักยึด ถูกบีบให้ต้องป้องกันตัวเองจากมาตรการทางกฎหมายไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอย่างเคร่งครัด คู่มือฯ เป็นตัวช่วยหนึ่งของการแก้ไขปัญหาซับซ้อนให้ได้ผลอย่างยั่งยืนในแบบ "new normal" ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่อย่างเข้าใจง่าย มีตัวอย่างวิธีการป้องกันตนเองในแบบที่เรียกว่า เปิดเมืองให้ปลอดโรค อาทิ แบบ "เจ๊เจ้าของร้านต้องสู้ชีวิต" แนะนำตั้งแต่ก่อนลูกค้าเข้าร้าน-ระหว่างอยู่ในร้าน-ระหว่างการปรุงอาหาร-ระหว่างการซื้อ-ขาย-ระหว่างการคิดเงิน-หลังลูกค้าออกจากบ้าน แบบ "คุณกลัวเดินทาง" กับ "คุณพี่แท็กซี่” ที่แนะนำทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร ตั้งแต่ก่อนลูกค้าขึ้นรถ จนถึงลูกค้าลงรถ สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจหรือองค์กรของตนได้” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว


เปิดตัวคู่มือ “มนุษย์โควิด เปิดเมืองให้ป(ล)อด” ใช้ได้ในชีวิตจริง thaihealth

 


ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวต่อว่า คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง “มนุษย์โควิด ตอน เปิดเมืองให้ป(ล)อด” นำเสนอแนวทางป้องกันตนเองให้ห่างจากโรค วิธีการดูแลตนเอง การประเมินสุขภาพ อาการของคนที่เสี่ยงเป็นมนุษย์โควิด ในรูปแบบอินโฟกราฟิก จำนวน 34 หน้า มีภาพประกอบทุกขั้นตอนทำให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย สสส. จึงหวังอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นแนวทางดำเนินวิถีชีวิตใหม่ ชีวิตดี เริ่มที่เรา


เปิดตัวคู่มือ “มนุษย์โควิด เปิดเมืองให้ป(ล)อด” ใช้ได้ในชีวิตจริง thaihealth


ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง “มนุษย์โควิด ตอน เปิดเมืองให้ป(ล)อด” ได้ที่ http://llln.me/tJwUKta 


 


เปิดตัวคู่มือ “มนุษย์โควิด เปิดเมืองให้ป(ล)อด” ใช้ได้ในชีวิตจริง thaihealthเปิดตัวคู่มือ “มนุษย์โควิด เปิดเมืองให้ป(ล)อด” ใช้ได้ในชีวิตจริง thaihealth


เปิดตัวคู่มือ “มนุษย์โควิด เปิดเมืองให้ป(ล)อด” ใช้ได้ในชีวิตจริง thaihealth


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ