เปิดงานรวมพลังกองทัพไทย ร่วมใจสร้างสุขภาพ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างคุณภาพชีวิตกำลังพล

 เปิดงานรวมพลังกองทัพไทย ร่วมใจสร้างสุขภาพ

          กองทัพอากาศร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ จัดงาน “รวมพลังกองทัพไทย ร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2551” เพิ่มพูนทักษะด้านสุขภาพของกำลังพล

 

          วันนี้ (21 ต.ค.51) เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม 80 ปี กองทัพอากาศ พลอากาศเอกอิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลังกองทัพไทย ร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2551” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส. และสำนักงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลของกองทัพไทย ซึ่งมีกองทัพอากาศเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะ โดยนำโครงการที่ได้รับการประเมินผลหน่วยงานดีเด่นต้นแบบมาให้คำแนะนำ เพื่อขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆ ของแต่ละเหล่าทัพ ที่จะส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

          ทั้งนี้ กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพกำลังพลกองทัพอากาศครบวงจร, โครงการหยุดบุหรี่ถวายความดีเพื่อพ่อหลวง, โครงการทหารอากาศไร้พุง และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตฯ ของหน่วยต้นแบบ และหน่วยดีเด่นจาก 3 เหล่าทัพ และกองบัญชาการกองทัพไทย

 

         

 

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

 

update 22-10-51

Shares:
QR Code :
QR Code