เปิดงานประเพณี ‘แข่งเรือ’ วันออกพรรษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่


เปิดงานประเพณี 'แข่งเรือ' วันออกพรรษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ thaihealth


เทศบาลตำบลเวียงสา จังหวัดน่าน เปิดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อำเภอเวียงสา ปลอดเหล้าเบียร์


สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ท่าน้ำบ้านป่ากล้วย) เทศบาลตำบลเวียงสา จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดงานการแข่งขันประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน ปลอดเหล้าเบียร์ อำเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา นายวิโรจน์ หวั่นท็อก นายกเทศบาลตำบลเวียงสา พร้อมด้วยคณะศรัทธาบ้านบุญยืน ให้การต้อนรับ และร่วมกันขับเคลื่อนงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ทั้งสองฝากฝั่งลำน้ำบ้านป่ากล้วย เรือทุกลำพร้อมกัน


ทั้งนี้ การแข่งขันเรือประเพณีวันออกพรรษา ตานก๋วยสลาก วัดบุญยืน กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 -24 ตุลาคม 2561 ณ สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ท่าน้ำบ้านป่ากล้วย) เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพิ่มความสามัคคีในหมู่คณะให้ประชาชนและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลามัยรู้คำว่ากีฬาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของอำเภอเวียงสา และจังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปและชาวต่างชาติ ในการดำเนินการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และหมู่บ้านที่ส่งเรือเข้าร่วมแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 29 ลำ แบ่งเป็น ประเภทเรือเล็ก 5 ลำ ประเภทเรือกลาง 6 ลำ ประเภทเรือใหญ่ 8 ลำ ประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน (เรือมะเก่า) 10 ลำ นอกจากนี้มีประเภทการประกวด ได้แก่ การประกวดกองเชียร์ จำนวน 2 ชุมชน และการประกวดเรือเอกลัษณ์น่าน โดยมีการโชว์เรือสวยงาม จำนวน 2 ชุมชน


อย่างไรก็ตาม การจัดงานดังกล่าว จังหวัดน่าน ได้ร่วมกันรณรงค์ให้ทุกสนามแข่งขันฯ ปลอดจาก เหล้า – เบียร์ โดยได้รับการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส. บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด พ่อค้า ประชาชน ห้างร้านในพื้นที่ และหน่วยงานอื่นๆ ให้การสนับสนุน

Shares:
QR Code :
QR Code