เปิดค่ายผู้นำประจำปี 2559

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามกีฬา


ภาพประกอบจากเว็บไซต์บ้านเมือง


เปิดค่ายผู้นำประจำปี 2559  thaihealth


สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดโครงการ "สสส.ค่ายผู้นำและเยาวชนกีฬาเพื่อสุขภาพชุมชน ประจำปี 2559" เปิดมิติใหม่ในการจัดค่ายอบรมพัฒนาผู้นำชุมชนและเยาวชนไทยเพื่อต่อยอดความรู้การบริหารจัดการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการสู่ระดับท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างมีระบบและยั่งยืน


โดยเมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดค่ายการอบรมผู้นำอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก วิวัฒน์ วิกรานตโนรส อดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธาน พร้อมทั้ง ศุภชัย ตัณฑสมบูรณ์ ผู้แทนจากบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ที่ห้องประชุม 211 สนามราชมังคลากีฬาสถาน


หลักสูตรอบรมผู้นำจะเน้นแนวทางการส่งเสริมสุขภาพชุมชนให้สามารถนำกลับไปจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในท้องถิ่นของตน ซึ่งจะเปิดอบรมในหัวข้อต่างๆ อาทิ วิชาอาหารและสุขภาพ ได้ นวรัตน์ วิทวัสศุกล เพื่อสร้างทัศนคติการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพและหลักการโภชนาการเพื่อลดภาวะโรคอ้วนในเด็กและประชาชนทั่วไป


ตลอดจนการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ร่วมบรรยายประกอบด้วยหลักการบูรณาการการกีฬาและสุขภาพในบริบทขององค์กร โดย วิวัฒน์ วิกรานตโนรส อดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), แบบทดสอบเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพกายของเด็กไทย โดย ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์, กลยุทธ์การจัดกิจกรรมกีฬาและสุขภาพมวลชน โดย ผศ.ดร.นิลมณี ศรีบุญ, การบริหารกีฬาเพื่อชุมชน โดย ดร.เกษม นครเขตต์, หลักการจัดค่ายเยาวชนในชุมชน โดยวายุ พยัคฆันตร และการสร้างแรงบันดาลใจและจิตอาสาเพื่อสังคมกิจกรรมนันทนาการในค่ายเยาวชน โดย ผศ.สมควร โพธิ์ทอง


การอบรมหลักสูตรผู้นำนั้นได้รับการตอบรับจากบรรดาผู้นำชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ในเขตพื้นที่และจังหวัดทั่วประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้ได้จำกัดไว้ที่ 30 คน แต่ทว่าผลจากการที่ผู้นำที่เคยผ่านค่ายนี้เอาวิชาที่ได้ออกไปใช้จริงในชุมชน และก็เกิดผลในด้านดีทำให้เกิดกระแสหลั่งไหลเข้ามาจนทะลุยอดที่ตั้งไว้ถึง 36 คนเลยทีเดียว ซึ่งทาง สสส.ก็ใจดีรับเข้าอบรมทั้งหมด


ซึ่งการอบรมในวันแรก (23 ก.ย.) เป็นไปอย่างคึกคักมีผู้นำมาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย โดยเปิดวิชาแรกคือ "อาหารและสุขภาพ" จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการที่มีประสบการณ์ต่อวงการกีฬาไทยอย่าง นวรัตน์ วิทวัสศุกล เข้ามาบรรยาย โดยตลอด 2 ชม.นั้นอัดแน่นไปด้วยสาระความรู้ทั้งการกินอย่างไรไม่ให้เป็นโรคอ้วน, อาหารที่มีประโยชน์อย่างไร, สัดส่วนอาหารควรกินแบบไหน แต่ที่บรรดาผู้นำให้ความสนใจมากที่สุดคงอยู่ที่ทานอาหารอย่างไรให้ได้พลังงานในการแข่งขันกีฬามากที่สุด


โดย นวรัตน์ วิทวัสศุกล ก็ได้ตอบทุกข้อสงสัยได้อย่างหมดจด ทั้งก่อนแข่งขันควรทานอาหารเมื่อไรก่อนแข่งกี่ ชม. ผลของการทานอาหารแบบนี้จะเป็นอย่างไร ระหว่างพักแข่งขันหรือหลังแข่งขันเสร็จแล้วอาหารแบบไหนจะเหมาะที่สุด เรียกได้ว่าเหล่าผู้นำได้ความรู้ไปเต็มๆ กับเรื่องโภชนาการ ส่วนภาคบ่ายเป็นคิวของ วิวัฒน์ วิกรานตโนรส อดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ลงทุนมาเป็นผู้บรรยายเองในเรื่องของ หลักการบูรณาการการกีฬาและสุขภาพในบริบทขององค์กร ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องให้ผู้ที่มีประสบการณ์หลาย 10 ปี อย่างท่านอดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย บรรยายเองถึงจะเหมาะและได้ความรู้ที่สุด จากนั้นก็ปิดท้ายของวันแรกด้วยการบรรยายของ ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ ในเรื่องของแบบทดสอบเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะภาพทางกายของเด็กไทย


โดยตลอดทั้งวันอัดแน่นด้วย 3 วิชาบอกได้ว่าคั้นเอาแต่หัวกะทิเข้มข้นมาให้เหล่าผู้นำได้เรียนรู้กันเลยทีเดียว ซึ่งเชื่อว่าทั้ง 3 วิชานี้จะมีประโยชน์ต่อชุมชนและองค์กรอย่างแน่นอน


ความรู้สึกผู้นำที่เข้าร่วมการอบรม ชื่อ สมบุญ อินอ่อน ชื่อเล่น เกริก เกิด 7 ต.ค. 2514 อายุ 45 ปี จ.สมุทรปราการ "เคยมีโอกาสมาอบรมค่ายผู้นำแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งเมื่อกลับจากค่ายก็ได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนองค์กรของตน ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลดีมากทั้งชุมชนและองค์กรมีการพัฒนา ทำให้ในครั้งนี้เข้ามาอบรมอีกเป็นครั้งที่ 2 เพื่อที่จะมาเอาความรู้เพิ่มเติม โดยจะนำเรื่องการโภชนาการไปปรับใช้กับเด็กในชุมชน และบางโฉลง อะคาเดมี่อีกด้วย"


ชื่อ กังวาล เจริญการ ชื่อเล่น อ๊อฟ เกิด 16 ต.ค. 2517 อายุ 43 ปี จ.ชลบุรี "เคยมาอบรมแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งได้นำวิชาในครั้งนั้นไปพัฒนาเยาวชนและชุมชนในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ เนื่องจากชุมชนที่ตนอาศัยอยู่นั้นหลายคนเมินต่อการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ซึ่งเมื่อตนได้เอาวิชาความรู้ในครั้งนั้นไปเผยแพร่แล้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี หลายคนสนใจออกกำลังกายและเล่นกีฬากันมากขึ้น โดยการกลับมาอบรมอีกครั้งในหนนี้ก็เพื่อที่จะนำความรู้ใหม่ๆ ไปให้กับชุมชนอีกครั้ง

Shares:
QR Code :
QR Code