เปิดคัมภีร์เน็ตป๊าม้า หลักสูตรออนไลน์เลี้ยงลูกยุคโควิด-19

ที่มา : มติชน


เปิดคัมภีร์เน็ตป๊าม้า หลักสูตรออนไลน์เลี้ยงลูกยุคโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


เมื่อ "การเรียนออนไลน์" กำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ต่อ 'วัยเด็ก' ที่เป็นวัยสำคัญของการเรียนรู้และการเจริญเติบโต นับเป็นสิ่งท้าทายสำหรับ 'พ่อแม่ผู้ปกครอง' ที่ต้องเผชิญกับปัญหา ยุคโควิด-19 ที่อาจทำให้เด็กต้องตกอยู่ในภาวะเครียดเกินความจำเป็น


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ในสภาวะวิกฤติโควิด-19 ทำให้เด็กต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้าน กระทบต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง บางครอบครัวที่ต้องทำงานที่บ้าน (Work From Home) ควบคู่กับการเลี้ยงลูก และดูแลคุณภาพการศึกษาของลูกให้เป็นไปตามแผนการสอนของโรงเรียน จนอาจทำให้พ่อแม่  ผู้ปกครองเกิดภาวะเครียด กังวล ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจ และอาจแสดงพฤติกรรมเชิงลบใส่เด็ก นับเป็นการซ้ำเติมความเครียดของเด็กยิ่งขึ้น


"ผลสำรวจจากองค์การยูนิเซฟ สำรวจเด็กและเยาวชนในประเทศไทย อายุ 15-19 ปี จำนวน 6,771 คน เมื่อเดือน มีนาคม-เมษายน 2564 พบว่า เด็กและเยาวชนมีความเครียด วิตกกังวล ด้านการเรียน ร้อยละ 70 อาจทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตในระยะยาว หากเด็กและเยาวชนไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม จากที่บ้าน"


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความมุ่งมั่นที่พัฒนาสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองมีเทคนิคการปรับพฤติกรรมเด็กอย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และฝึกให้ผู้ปกครองมีทักษะในการรับมือกับปัญหาพฤติกรรมของลูก ช่วงเรียนออนไลน์ยุคโควิด-19 จึงร่วมมือกับทีมจิตแพทย์เด็ก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ทีมจิตแพทย์เด็ก กรมสุขภาพจิต นักจิตวิทยา และภาคีเครือข่าย เปิดคัมภีร์เลี้ยงลูกออนไลน์ เน็ตป๊าม้า (Net PAMA) ขึ้น


สำหรับคัมภีร์เน็ตป๊าม้า ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ด้วยกัน คือคอร์สเร่งรัด : เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่มีเวลาน้อย และต้องการแนวทางในการปรับพฤติกรรมลูกที่ตรงกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ เพียงแค่คลิกเลือกพฤติกรรมของลูกจากตัวเลือกที่มีให้ ระบบจะ คำนวณว่าคลิปวิดีโอใดเหมาะกับพฤติกรรมของลูกท่านมากที่สุด แล้วเริ่มเรียนเลย ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีต่อคลิป


คอร์สจัดเต็ม : มีทั้งหมด 6 บทเรียน ครอบคลุมทุกเทคนิคในการปรับพฤติกรรมลูก ได้แก่ 1. ปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเด็ก 2. ทักษะพื้นฐานในการสื่อสาร 3. เทคนิคการชม 4. เทคนิคการให้รางวัล 5. เทคนิคการลงโทษ และ 6. เทคนิคการให้คะแนน โดยบทเรียน เหล่านี้จะทำให้พ่อแม่รู้วิธีการเลี้ยงลูกเชิงบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โดยในแต่ละบทเรียนจะประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ โดยจิตแพทย์เด็ก การดูกรณีศึกษา การเล่นเกม การทำแบบฝึกหัดและการบ้าน ที่จะช่วยให้ผู้ปกครองได้ฝึกฝนทักษะจนมั่นใจ แต่ละบทจะใช้เวลาเรียนประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ผู้เรียนสามารถสะสมคะแนน จากการเรียน เพื่อเข้าห้องบอร์ดสนทนา (webboard) พิเศษในการปรึกษากับนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เด็ก และเมื่อเรียนจบและทำ การบ้านครบทั้ง 6 บทเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรไปโดยทันที


"ส่วนแผนระยะยาว สสส. จะร่วมกับภาคีเครือข่าย ขยายผล นำหลักสูตร 'เน็ตป๊าม้า' ไปเชื่อมกับองค์กรและบริษัทต่าง ๆ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกเชิงบวกในโลกยุคใหม่แก่พนักงานในองค์กรและบริษัท เชื่อว่าหลักสูตรออนไลน์ที่ผสมผสานทั้งสาระ และความบันเทิงจะช่วยให้ครอบครัวยุคใหม่รับมือกับสถานการณ์ ทั้งช่วงโควิด-19 และในภาวะปกติได้เป็นอย่างดี" ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวทิ้งท้าย


สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป "คัมภีร์ออนไลน์เน็ตป๊าม้า" (Net PAMA) สามารถเข้าเรียนได้ฟรีที่เว็บไซต์ www.netpama.com ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป และสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้จาก Fan Page : Net PAMA : เน็ต ป๊าม้า

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ