เบาหวานกับการถือศีลอด (ในผู้ป่วยมุสลิม)

ที่มา : หนังสือพูดจาภาษาเบาหวาน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


เบาหวานกับการถือศีลอด (ในผู้ป่วยมุสลิม)  thaihealth


แฟ้มภาพ


สิ่งสำคัญที่สุดคือ การแจ้งให้แพทย์ผู้รักษารู้ว่าผู้ที่เป็นเบาหวานต้องการถือศีลอด เพื่อให้แพทย์พิจารณาถึงความเหมาะสมว่าสามารถทำได้หรือไม่ และจะปรับแผนการรักษาอย่างไร และหากทำได้ควรตรวจระดับน้ำตาลระหว่างวันให้บ่อยขึ้น เพื่อป้องกันอาการน้ำตาลต่ำเวลากลางวัน และอาการน้ำตาลสูงในเวลากลางคืน


คำแนะนำเรื่องการทานยาสำหรับผู้ถือศีลอด


  • ยามื้อก่อน/หลังอาหารเช้าและ/หรืออาหารเที่ยง ให้เลื่อนไปกินตอนมื้ออาหารเย็นหลังการละศีลอด
  • ยามื้อก่อน/หลังอาหารเย็น ให้เลื่อนไปกินตอนมื้ออาหารเช้ามืด ส่วนเรื่องปริมาณของยานั้นให้แพทย์เป้นผู้พิจารณาปรับให้ตามความเหมาะสม
  • ผู้เป็นเบาหวานควรงดอาหารหวาน มัน หรือควบคุมอาหารประเภทแป้ง เพื่อไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดแปรปรวน 

Shares:
QR Code :
QR Code