เน้นย้ำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม ในพื้นที่สาธารณะ ป้องกันโควิด-19

ที่มา : เดลินิวส์


เน้นย้ำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม ในพื้นที่สาธารณะ ป้องกันโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


หลังจากมีการผ่อนปรนมาตรการให้สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้บ้างแล้ว สิ่งที่ต้องเน้นย้ำ คือการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส โดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะ ซึ่งมีคนไปใช้พื้นที่จำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดรอบสอง ย้ำการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง เป็นสิ่งสำคัญ


ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผลการตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับกิจกรรม-กิจการที่ได้รับการผ่อนคลายระหว่างวันที่ 25 มิ.ย.-2 ก.ค. รวม 704 แห่ง พบว่าสถานที่จัดประชุม สัมมนา แสดงนิทรรศการ แสดงสินค้าในโรงแรม ศูนย์ประชุม จำนวน 222 แห่ง โดยรวมได้รับความร่วมมืออย่างดี แต่ยังมีจุดที่ต้องเน้นย้ำ คือการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส โดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะ ซึ่งมีคนไปใช้พื้นที่จำนวนมาก ควรเพิ่มรอบการทำความสะอาด รวมถึงการสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลา


สำหรับสถานรับดูแลผู้สูงอายุจำนวน 51 แห่งทั่วประเทศ ที่ต้องเน้นย้ำอย่างมาก คือ การทำความสะอาดในจุดสัมผัส ต่าง ๆ และการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย จากการพูดคุยพบผู้สูงอายุแจ้งว่าอึดอัดในการสวมหน้ากาก ดังนั้นหากผู้สูงอายุอยู่ในสถานที่ดูแลประมาณ 14 วัน เหมือนกับการพ้นระยะฟักตัวของโรคแล้ว หากมีความอึดอัดสามารถผ่อนปรนได้ หากมีโรคประจำตัวต้องซักถาม และให้คำแนะนำในเรื่องการใช้หน้ากากผ้า อย่างไรก็ตามผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องสวมหน้ากากตลอด ถ้ามีคนภายนอกเข้าไปเยี่ยมต้องให้มีการสวมหน้ากากด้วย สิ่งสำคัญคือเรื่องการทำความสะอาด และควรจัดเว้นระยะห่างของเตียงให้ดี รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงไม่ควรเข้าไปดูแลจำนวนมาก


อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยต่อว่า ส่วนเรื่องขนส่งสาธารณะจำนวน 141 แห่ง มีการทำความสะอาดไม่ได้ง่ายนักเพราะมีรอบการเดินรถแต่ทุกรอบที่หยุดรถต้องทำความสะอาด ต้องย้ำให้ผู้ใช้บริการมีสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลาบนรถ ซึ่งพบ 89% น้อยกว่าพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ต้องขอย้ำว่าจำเป็น เพราะตอนนี้มีการผ่อนปรนเรื่องที่นั่ง-ยืนในชั่วโมงเร่งด่วน รวมถึงเน้นเรื่องการล้างมือบ่อย ๆ ขอให้เจ้าหน้าที่เก็บตั๋วเตือนผู้โดยสารในการลงทะเบียนด้วย เพื่อให้ติดตามได้ง่ายหากมีผู้ติดเชื้อ ขณะที่การสำรวจตลาด 136 แห่ง ซึ่งระยะแรกทำได้ดีมากแต่พอผ่อนปรนระยะที่ 5 ตลาดเหมือนผ่อนคลายลง ต้องให้ความสำคัญเพราะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแออัด วันนี้พบเรื่องการเว้นระยะห่างลงมาเหลือแค่ 56% ขณะที่การสวมหน้ากากก็ลดลงมาเหลือ 70% เรื่องการทำความสะอาดจุดสัมผัส 71% อีกเรื่องที่ต้องเน้นย้ำคือการจัดการขยะ


พญ.พรรณพิมล ระบุอีกว่า สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มมีการผ่อนคลายจำนวนมาก หากอยู่ในร้านปิดควรสวมหน้ากาก ลดการพูดคุย ไม่ขยับเก้าอี้ โต๊ะ เน้นเรื่องการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากตลอดเวลา เมื่อไม่ได้รับประทานอาหาร ทั้งนี้จากที่มีการเปิดโรงเรียนครบ 1 สัปดาห์ยังไม่พบการระบาด แต่ขอให้ร่วมกันให้ความร่วมมือในฐานชีวิตใหม่และปลอดภัยไปด้วยกัน

Shares:
QR Code :
QR Code