เนคเทคจัดประกวดหาสุดยอดนวัตกรรมไอทีเยาวชน

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์เดลินิวส์ 


เนคเทคจัดประกวดหาสุดยอดนวัตกรรมไอทีเยาวชน thaihealth


แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival)” ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีคือหัวใจของเด็กไทยยุค 4.0”


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival)” โดย รศ. นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า พร้อมส่งเสริมโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่เพราะเป็นความฝันของเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ที่จะสร้างคนไทย 4.0 ซึ่งไม่ใช่แค่การใช้เทคโนโลยีเป็น แต่ต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ด้วย


ด้าน ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทค กล่าวว่า เนคเทคตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์ตั้งแต่ระดับเด็กจนถึงเยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ครอบคลุมเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ โดยจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival)” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน


สำหรับในปี 2560 นี้ เนคเทคร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ที-เน็ต จำกัด ได้ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (The Sixteenth Thailand IT Contest Festival 2017: IT 2017)” ขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ที่ ไอซ์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีคือหัวใจของเด็กไทยยุค 4.0”


เนคเทคจัดประกวดหาสุดยอดนวัตกรรมไอทีเยาวชน thaihealth


ภายในการจัดงาน มีการประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้าน ไอทีของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ 4 กิจกรรม คือ 1. การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteenth National Software Contest: NSC 2017) ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบกับซอฟต์แวร์ยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ อาทิ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมประมวลผลภาษาไทย Internet of Things โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ สุดยอดโปรแกรมของประเทศไทย โดยฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทย


2. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteenth Young Scientist Competition: YSC 2017) เพื่อสรรหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นักวิจัยในอนาคต ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง คณิตศาสตร์ พิสิกส์และดาราศาสตร์ เคมี วิทยาศาสตร์พืช และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


3. การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 (The Sixteenth Youth's Electronics Circuit Contest: YECC 2017) โดยตัวแทนค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์จากทั่วประเทศ เพื่อชิงชัยและค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์ นักอิเล็กทรอนิกส์วัยเยาว์ สร้างสรรค์อุปกรณ์สำหรับ Smart Farm, Smart Home และ Smart Plant ภายใต้แนวคิด “งานวิจัยใช้ได้จริง” และ “สิ่งประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์”


และ 4. โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” โดยได้รับการสนับสนุนมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่เยาวชนที่มีความตั้งใจจริงและมีผลงานที่มีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาผลงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาผลงานสู่การนำไปใช้งานได้จริง โดยเน้นการทำงานในรูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างกลไกการทำงานร่วมกับภาคีในลักษณะของเครือข่ายจิตอาสา เพื่อสร้างความยั่งยืนของโครงการและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมไทย

Shares:
QR Code :
QR Code