เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิตอล

เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิตอล thaihealth


สสย.หนึ่งในภาคีของ กสทช.ร่วมจัดสัมมนาวิชาการ "เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิตอล" (Seminar on Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Era) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจาก UNESCO แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศสและฮ่องกง


สำนักงาน กสทช. โดย สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมกับภาคี Thai Civic Education, มีเดียร์มอร์นิเตอร์,สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) , มูลนิธิฟรีดิช เอแบร์ท จัดสัมมนา "การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิตอล" ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายหลักคือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เท่าทันสื่อจากนานา ประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำเรื่องรู้เท่าทันสื่อไปปรับใช้ในการดำเนินงานและ ขยายแนวคิดในเรื่องนี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช.และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) กล่าวว่า รู้เท่าทันสื่อยังเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย และไม่มีการให้ความสำคัญมากนัก ประกอบกับเทคโนโลยีสื่อมีความล้ำหน้าไปมาก ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อได้ทุกที่ทุกเวลา หากผู้บริโภคไม่สามารถวิเคราะห์ความถูกต้องจากสื่อได้ อาจเกิดโทษได้ สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จึงได้จัดสัมมนา เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิตอล เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักการรู้เท่าทันสื่อ แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เนื่องจากปัจจุบันมีสื่อใหม่เกิดขึ้นจำนวนมาก ทั้งช่องรายการโทรทัศน์ที่เพิ่มมากขึ้น สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิตอล thaihealthใหม่ๆ อีกหลากหลายประเภท โดยจะเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่กลุ่มผู้บริโภคสื่อที่เป็น เด็กและเยาวชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องสร้างภูมิต้านทานให้เด็กรู้จักวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลจริงเท็จอย่างถูกต้อง


ด้าน ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยโครงการมีเดียมอนิเตอร์ กล่าวว่า การสร้างความรู้ การรู้เท่าทันสื่อ แก่ผู้บริโภคต้องเป็นวาระสำคัญ เพราะสื่อคือสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน ทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะการผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีกฏกติกากำกับที่เข้มแข็ง เช่นเดียวกับผู้ประกอบการสื่อก็ต้องมีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการนำเสนอ สื่อ ซึ่งการกำกับดูแลสื่อขณะนี้เห็นว่า ยังมีช่องว่างอีกมาก เช่น การโฆษณาผลิตภัณฑ์ไสยศาสตร์ วัตถุของขลังงมงายที่ยังขาดหน่วยงานกำกับดูแลโดยตรง


นอกจากเวทีเสวนาแล้ว ภายในงานยังมีนิทรรศการจากภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเวทีสัมมนาวิชาการ MIL ได้ที่ bcp.nbtc.go.th หรือ facebookfanpageที่ ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์ กสทช. และติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง www.nbtc.go.th


 


 


ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)


ภาพประกอบจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

Shares:
QR Code :
QR Code