เที่ยวทั่วไทย ให้ถึงธรรม

เรียบเรียงโดย :  แพรวพรรณ สุริวงศ์ Teamcontent www.thaihealth.or.th


เที่ยวทั่วไทย ให้ถึงธรรม thaihealth


เนื่องในวันที่ 20 พฤษภาคม นี้ ตรงกับวันวิสาขบูชา ซึ่งหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 โดยมีเหตุการณ์สำคัญ 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและปรินิพพาน นับได้ว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนา หลายคนใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิบัติธรรมแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร มาหาคำตอบร่วมกันได้เลยค่ะ


นาย กรุณพล พานิช หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมและเผยแผ่ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กทม.) ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจอยากเริ่มปฏิบัติธรรมว่า ก่อนอื่นต้องหาแนวปฏิบัติที่ตนชอบ เพราะศาสนาพุทธมีแนวปฏิบัติหลายแนว แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ และหากอยากเริ่มปฏิบัติธรรมก็ให้ลองทำโดยปราศจากข้อสงสัย เพราะหากมัวแต่ตั้งคำถามว่าสิ่งที่ทำจะได้อะไรก็จะไม่เกิดการลงมือปฏิบัติ แต่หากได้ลองปฏิบัติแล้วเกิดข้อสงสัยจึงค่อยตั้งคำถามภายหลังเพื่อหาคำตอบ


“การเรียนรู้พระพุทธศาสนา หรือการปฏิบัติธรรม หลายคนคิดว่าต้องไปทำบุญที่วัด ปฏิบัติธรรมที่วัด แต่ที่จริงแล้วทุกคนสามารถปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลา ซึ่ง ท่านพุทธทาส ภิกขุ เคยกล่าวไว้ว่า ‘ธรรมะคือหน้าที่เที่ยวทั่วไทย ให้ถึงธรรม thaihealth’ ฉะนั้นการทำหน้าที่ของตนเองให้สำเร็จ มีสติอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่เสมอนั่นก็นับว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้ว และเมื่อเราทำหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ก็จะไม่มีความกังวลใจต่อการทำหน้าที่ ส่วนการปฏิบัติธรรมที่วัดก็จะทำให้เกิดความสงบได้เช่นกัน แต่ไม่ว่าจะปฏิบัติในรูปแบบใดก็ย่อมเกิดผลดีต่อทางตรงและทางอ้อม เราได้ตื่นเช้าสูดอากาศบริสุทธิ์ จิตใจเบิกบาน ไม่ขุ่นมัว ก็จะเกิดผลดีต่อสุขภาพใจ เมื่อจิตใจดีจะทำอะไรก็มีความสุข” หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมและเผยแผ่ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ อธิบายเพิ่มเติม


ส่วนใครที่สนใจอยากพาครอบครัวไปทำบุญปฏิบัติธรรม เรามี 4 เส้นทางบุญแนะนำค่ะ


1.วัดป่าดาราภิรมย์ ต.ริมใต้ .แม่ริม จ.เชียงใหม่ พระอารามหลวงลำดับที่ 7 ของเชียงใหม่ แนวปฏิบัติที่นี่เปิดกว้างสำหรับทุกวิธี โดยมีประเด็นหลักสำคัญคือ สมถะทำไปเพื่อจิตสงบ วิปัสสนาทำเพื่อละกิเลส ไม่ว่าวิธีไหนก็ช่วยได้ ขอให้ถูกจริตกับผู้ปฏิบัติและเป็นไปเพื่อความสงบละกิเลสได้ สำหรับผู้ที่ต้องการมาปฏิบัติธรรมสามารถมาเมื่อไหร่ก็ได้ อยู่ได้ไม่เกิน 9 วัน โดยทางวัดจะมีตารางปฏิบัติให้ และตอนเย็นมีฟังธรรมและสนทนาธรรม


เที่ยวทั่วไทย ให้ถึงธรรม thaihealth


นอกจากการปฏิบัติธรรมแล้วภายในวัดยังมีจุดที่น่าสนใจให้ให้ได้ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้หลายแห่ง เช่น หอแก้วและวิหารหลวง ซึ่งเป็นศิลปะล้านนาจำลองมาจากหอคำของเจ้าหลวงเชียงใหม่ในสมัยโบราณ เป็นที่รวมศิลปะการแกะสลัก ปูนปั้นและลายคำแบบล้านนา เป็นต้น ส่วนผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาด ซึ่งได้รวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศไว้มากมาย รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ แหล่งเรียนรู้แนวเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดป่าดาราภิรมย์


การเดินทาง รถโดยสารจากตัวเมืองเชียงใหม่ ให้ขึ้นรถเชียงใหม่-ท่าตอน ที่ท่ารถช้างเผือก และลงที่อำเภอแม่ริม โดยสามารถเรียกรถสามล้อไปยังวัดได้ ข้อมูลติดต่อ โทร 0-5386- 2722 เว็บไซต์ : www.watphadarabhirom.com


2. วัดเอราวัณ (วัดป่าสุคะโต) บ้านใหม่ไทยเจริญ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ สถาบันสติปัฏฐาน (สำหรับผู้ไม่ปรารถนาจะเป็นทุกข์) เป็นสถาบันที่มุ่งสร้างสถาบันในใจที่มั่นคง ไม่หวั่นไหวหรือไม่ทุกข์ ซึ่งฝึกได้ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ด้วยบรรยากาศภายในวัดที่เงียบสงบ ร่มรื่น และอากาศเย็นสบายทั้งปี เหมาะแก่การพักเพื่อภาวนา รวมถึงเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพึ่งพาตนเอง เกื้อกูลกันและไม่เบียดเบียนธรรมชาติ โดยมีแนวปฏิบัติ คือการเจริญสติปัฏฐาน 4 คือการเจริญสติหรือมีสติระลึกรู้อยู่กับสภาวะของกาย เวทนาจิตกรรม โดยอาศัยรูปแบบการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางของหลวงพ่อเทียน ให้มีสติรู้สึกตัว ดูกายเคลื่อนไหว ดูใจนึกคิด บุคคลทั่วไปสามารถสามารถเข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ทุกวันและจะอยู่กี่วันก็ได้ นอกจากนั้นยังมีคอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดจัดเป็นประจำอีกด้วย


เที่ยวทั่วไทย ให้ถึงธรรม thaihealth


ธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นการเดินเพื่อธรรม(ชาติ) หรือการเดินเท้าเพื่อปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อย้ำเตือนให้มีสติแม้ขณะที่กำลังเดินและพัฒนาคุณธรรมต่างๆ ให้งอกงามขึ้นในจิตใจ และในช่วง เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกปี จะจัดกิจกรรมปลูกป่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำปะทาว


การเดินทาง รถโดยสาร สายกรุงเทพฯ-เมืองเลย ลงที่ อ.แก้งคร้อ และต่อรถสองแถวในตลาด สายแก้งคร้อ-ท่ามะไฟหวาน โดยบอกว่าลงที่วัดป่าสุคะโต ข้อมูลติดต่อ โทร 08-7373- 5124 และ 08-5492- 7709เว็บไซต์ : www.pasukato.org


3.วัดทุ่งไผ่ ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร ก่อนจะถูกพัฒนามาเป็นวัดในปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่พักผ่อนของพระสงฆ์จากสวนโมกขพลาราม ที่ตั้งใจให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางกายและจิตใจ บรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันได้ต่อยอดให้เป็นสถานที่เพื่อการศึกษาและการเผยแพร่ธรรมะด้วยวิธีกันเอง เรียบง่าย อิสระแต่มีระเบียบ สร้างสรรค์และทันสมัย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น โดยมีแนวปฏิบัติ อานาปานสติภาวนาและการเดินจงกรมแนวหลวงพ่อเทียน ท่านเจ้าอาวาสออกแบบการเดินจงกรม 7 ก้าว เป็นการภาวนาในที่แคบๆ เช่น ออฟฟิศ หรือคอนโด ซึ่งเหมาะกับคนเมืองในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้นำแนวทางของสวนโมกขพลารามมาปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งด้านนามธรรม การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย


เที่ยวทั่วไทย ให้ถึงธรรม thaihealth


สำหรับผู้ที่หลงใหลธรรมชาติ ต้นไม้บำบัด (Tree Therapy) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะได้ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติรอบตัว ใช้กายโอบกอดต้นไม้รับพลังผ่อนคลายความเครียด นอนฟังเสียงธรรมชาติกลางป่าสนและน้อมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งรอบตัว


การเดินทาง จากถนนเพชรเกษมเลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองชุมพรตรงขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟ เมื่อถึงไฟแดงที่สองให้เลี้ยวซ้ายตรงไป300 เมตร เลี้ยวซ้ายอีก 6 กิโลเมตร ถึงแยกเลี้ยวขวาสู่ถนนไปทุ่งคา-ดอนรอบ จะมีป้ายบอกทางเข้าวัด ข้อมูลติดต่อ โทร 0-7750-7500, 08-1839-0335, 08-1476-8578


4.หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือ สวนโมกข์กรุงเทพ สวนธรรมในเมือง ได้เก็บรักษา อนุรักษ์ ศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ผลงานของท่านพุทธทาสที่มีทั้งหมดมากกว่า 20,000 รายการ เป็นสถานที่ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาบริหารจิตใจให้เย็นสงบได้ทุกวัน และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้       ด้านศาสนธรรม นอกจากนี้ยังมีการสวดมนต์ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิภาวนา ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.30-18.00 น. ส่วนกิจกรรมอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ www.suanmok.com


สำหรับวันวิสาขบูชาปีนี้ สวนโมกข์ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมเรียนรู้พระพุทธศาสนาในรูปแบบที่เหมาะกับคนทุกวัยอีกด้วย


การเดินทาง รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สถานีพหลโยธิน ประตู 3 เดินข้ามสะพานลอยไปฝั่งสวนจัตุจักร และเดินเลียบถนนไปยังอาคารขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ สังเกตซ้ายมือจะเห็นหอจดหมายเหตุพุทธทาส, รถไฟฟ้า BTS : สถานีหมอชิต ประตู 1 และ 3 นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้าง (ค่าโดยสาร 30 บาท) ข้อมูลติดต่อ โทร 0-2936- 2800 โทรสาร: 0-2936- 2900


การเข้าวัดทำบุญเพื่อหาความสงบให้กับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นโอกาสพิเศษในวันสำคัญต่างๆ รวมถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่จะเข้าวัดทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่ชีวิตแล้วนั้น การเข้าวัดยังสามารถเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัวได้ด้วย และในวันวิสาขบูชาปีนี้ อย่าลืมพาครอบครัวเข้าวัดทำบุญเสริมศิริมงคลกันนะคะ


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code