เที่ยวงานวันเด็กแนะเลี่ยงสถานที่แออัด เสี่ยงป่วย

ที่มา : สำนักโรคติดต่อทั่วไป / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค


แนะเลี่ยงสถานที่แออัด พาลูกเที่ยวงานวันเด็ก เสี่ยงป่วย thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้ปกครองหากพาบุตรหลานเที่ยวงานวันเด็ก ขอให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด เพราะเด็กมีโอกาสเสี่ยงป่วยด้วยโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม ป้องกันได้โดยยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด”


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันที่ 12 มกราคม 2562 ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ พ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ที่ทางราชการหรือเอกชนจัดไว้ให้ ขอให้ระมัดระวังดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เพราะเด็กมีโอกาสเสี่ยงป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เนื่องจากเด็กมีภูมิคุ้มกันโรคต่ำกว่าผู้ใหญ่และในสถานที่เหล่านั้นมีความแออัด อาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิดโรคได้ ซึ่งในช่วงนี้สภาพอากาศหนาวเย็นและอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ประชาชนป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม เป็นต้น  ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 180,746 ราย เสียชีวิต 31 ราย  ส่วนโรคปอดบวมพบผู้ป่วย 279,789 ราย เสียชีวิต 240 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี


นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ในวันเด็กของทุกๆ ปี หน่วยงานต่างๆ จะจัดกิจกรรมให้เด็ก เช่น การเล่นเกมส์ ร้องเพลง หรือมีอุปกรณ์มาให้เด็กได้สัมผัสของจริง อาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งสามารถติดต่อกันได้ง่าย จากการไอหรือจามรดกัน โดยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะอยู่ในน้ำมูก น้ำลายหรือเสมหะของผู้ป่วย หลังได้รับเชื้อมักมีอาการทันที ถ้ามีไข้เกิน 7 วัน หายใจหอบเหนื่อยร่วมกับไอมาก เจ็บหน้าอกมาก ให้รีบไปพบแพทย์ทันที ส่วนโรคปอดบวม มีไข้ ไอ มีเสมหะ หายใจเร็วหอบเหนื่อย ในเด็กเล็กมักสังเกตพบอาการหายใจเร็วกว่าปกติ อาการเหล่านี้ส่วนใหญ่พบตามหลังอาการโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่มีความรุนแรงอาจทำให้ระบบหายใจล้มเหลวหรือเสียชีวิตได้ และหากมีไข้สูงเกิน 7 วัน ไอเกิน 3 วันให้รีบไปพบแพทย์


กรมควบคุมโรค ขอให้ผู้ปกครองหมั่นดูแลบุตรหลาน โดยยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด”  ได้แก่ ปิด คือปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ต้องใส่หน้ากากอนามัย ผ้า หรือ กระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง ล้าง คือล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันได หรือสิ่งสกปรก เลี่ยง คือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือในสถานที่แออัด มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก และหยุด คือเมื่อป่วย ควรหยุดเรียน หยุดกิจกรรม แม้ผู้ป่วยจะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Shares:
QR Code :
QR Code