“เทศบาลท่าข้าม” ส่งเสริมออกกำลังกาย

เพื่อสุขภาพ ปชช.

 

            เทศบาลเมืองท่าข้ามจัดโครงการ ท่าข้ามแข็งแรงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสนใจการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น เผยมีกลุ่มเครือข่ายออกกำลังกายแล้ว 14 กลุ่มซึ่งเกิดจากกลุ่มคนในละแวกบ้านหรือชุมชนเดียวกัน รวมตัวกันชักชวนให้มาออกกำลังกายตามความถนัดของแต่ละคน

“เทศบาลท่าข้าม” ส่งเสริมออกกำลังกาย 

          นายทศพล งานไพโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองท่าข้าม ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ท่าข้ามแข็งแรงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม สนใจการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น

 

          ทั้งนี้ เทศบาลฯมีแนวคิดที่จะปรับภูมิทัศน์เมืองท่าข้าม โดยการนำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ใบปลิวต่างๆ ที่ไม่มีการเสียภาษีออก และนำป้ายประชาสัมพันธ์ เมืองท่าข้าม และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ มาประชาสัมพันธ์แทน เพื่อสร้างความสวยงามและกระตุ้นให้ประชาชนให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น

 

          โดยมุ่งหวังให้เมืองท่าข้าม เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาด้วยการออกกำลังกาย เริ่มต้นโดยการสนับสนุนให้มีพื้นที่สาธารณะมากยิ่งขึ้นในเขตเทศบาล เพื่อประกอบกิจกรรมนันทนาการต่างๆ สร้างความสุขและพัฒนาการกีฬาไปพร้อมกัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาของเทศบาลเมืองท่าข้าม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านการศึกษา เรียนรู้ การกีฬา และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร

 

          ทั้งนี้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ท่าข้ามแข็งแรงได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553- ธันวาคม 54 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 800,000 บาท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ คือ

 

          1.การฝึกอบรมผู้นำออกกำลังกาย ผู้สอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา 2.เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำออกกำลังกาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และเทศบาล 3.การอบรมสัมมนาทางเทคนิค วิชาการด้านการออกกำลังกาย อาหาร โภชนาการ 4.การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขาภาพ 5.การส่งเสริมกีฬาหลังเลิกเรียน 6.การส่งเสริมการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน 7.การส่งเสริมมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ

 

          โดยปัจจุบัน มีกลุ่มเครือข่ายออกกำลังกายจำนวน 14 กลุ่ม/ชมรม ซึ่งเกิดจากกลุ่มคนในละแวกบ้านหรือชุมชนเดียวกัน หรือกลุ่มวัยเดียวกัน รวมตัวกันชักชวนให้มาออกกำลังกายตามความถนัดของแต่ละคน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ให้เลือกออกกำลังกายตามความสนใจ อาทิ ชมรมไทเก็ก ชมรมวูซู ชมรมเพื่อนเพลง ชมรมเดิน-วิ่ง รักษ์สุขภาพ ชมรมจักรยาน ชมรมเปตอง และชมรมกระบอง เป็นต้น

 

 

 

 

 

ที่มา  : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

 

 

update:08-10-53

อัพเดเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ