เทศกาลเดิ่นยิ้มเบิกบาน ปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นบันดาลใจ

เดิ่นยิ้มเบิกบาน

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2567 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช จ.นครราชสีมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลัง กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และภาคีเครือข่ายพื้นที่การเรียนรู้ เครือข่ายเยาวชนสร้างเสริมสุขภาวะ จ.นครราชสีมา จัดเทศกาลเดิ่นยิ้มเบิกบาน “ปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นบันดาลใจ”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=359630

Shares:
QR Code :
QR Code