เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ Manager


เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต thaihealth


ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต” ครั้งที่ 10 นำเอกลักษณ์ด้านอาหารพื้นเมือง มาเป็นจุดขายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต


วันนี้ 20 มกราคม 2561 เวลา 20.10 น. ณ เวทีกลางสะพานหินอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต” ครั้งที่ 10 โดยมีนางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต , นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต , นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต , นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต , นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต , หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง , คณะผู้บริหาร , ผู้นำท้องถิ่น , ประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วม


เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต thaihealth


โอกาสนี้นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันปรุง “บีถ่ายบ๊าก หม้อใหญ่ที่สุดในโลก” เพื่อเปิดงานด้วย สำหรับ “บีถ่ายบ๊าก” หรือลอดช่องสิงคโปร์ ถือเป็นขนมหวานพื้นเมืองภูเก็ตที่หาทานยาก มีตัวแป้งเส้นสีขาวและแดงสั้นๆ คล้ายกับเส้นขนมจีน แต่เส้นจะสั้นและเนื้อแน่นกว่า มาพร้อม น้ำเชื่อม ทานแล้วชื่นใจมาก


ด้านนายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต” ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2561 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยนำวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ต มาเป็นสื่อในการนำเสนอสู่ตลาดท่องเที่ยว เพื่อสร้างทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวในการเข้ามาเยือนเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้


เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต thaihealth


โดยภายในงานตั้งแต่วันที่ 20-24 มกราคม 2559 มีกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วย การร่วมกันปรุง “บีถ่ายบ๊าก หม้อใหญ่ที่สุดในโลก” การแข่งขันการทำยำย่าหนัด , ค็อกเทลสับปะรด , การแสดงดนตรี , การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของนักเรียน , การสาธิตการปรุงอาหาร , ทำขนมไทย , แกะสลักผักผลไม้ น้ำแข็ง , การออกร้านจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมลานวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น


โดยการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต , มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และหน่วยงานภาครัฐเอกชนทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี โดยการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ควบคู่กับการสร้างมาตรฐานของอาหารพื้นเมืองไปสู่ระดับสากล เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมอีกด้านหนึ่งของภูเก็ต


นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเป็น 1 ใน 18 เมืองของโลกที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นเมืองสร้างสรรค์วิทยาการด้านอาหารจากยูเนสโก ซึ่งในแต่ละปีจังหวัดภูเก็ต สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศจำนวนไม่น้อย และมีจุดเด่นหลายด้านทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและวิถีชีวิตชาวภูเก็ต ซึ่งเชื่อมโยงสู่วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารการกินของคนภูเก็ต โดยเฉพาะการมีอาหารพื้นเมืองหลายประเภทที่ไม่สามารถหาชิมได้ทั่วไป ซึ่งจะต้องมาเยือนเมืองภูเก็ตเท่านั้น จึงจะได้รับรสชาติของเจ้าตำรับเดิมอย่างแท้จริง


เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต thaihealth


ดังนั้นแนวคิดที่ได้นำเอกลักษณ์ด้านอาหารพื้นเมืองมาเป็นจุดขาย ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นความหลากหลายอีกด้านหนึ่ง ที่สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการสร้างทางเลือกที่ดีให้แก่ผู้มาเยือนเมืองภูเก็ต ในการสัมผัสกับวิถีชีวิตพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตด้วย ซึ่งควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นภูเก็ต


ในการนี้จึงขอสนับสนุนและเห็นด้วยที่มีการจัดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต” เพื่อเน้นความโดดเด่นทางวัฒนธรรมด้านอาหาร และการแต่งกายพื้นเมืองภูเก็ต รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารพื้นเมืองของชาวภูเก็ต ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและรับทราบ ซึ่งเชื่อมั่นว่างานนี้จะสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีให้แก่จังหวัดภูเก็ต ได้อีกมุมมองหนึ่งในตลาดท่องเที่ยว

Shares:
QR Code :
QR Code