เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต

ที่มา : MGR Online


ภาพประกอบจาก MGR Online  


เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต thaihealth


เปิดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ 9” อบจ.ภูเก็ตร่วมกับ สสส.ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-24 ม.ค.60 มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของภูเก็ต โดยนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมด้านอาหารและการแต่งกายพื้นเมืองภูเก็ตเป็นสื่อ


นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ 9” ซึ่งทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต มี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นาวาเอกกฤษฎา รัตนสุภา รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 นางวิภาพรรณ คูสุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานจำนวนมาก


เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต thaihealth


นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกอันดามัน” และมีจุดเด่นหลายด้านไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และวิถีชีวิตชาวภูเก็ตซึ่งเชื่อมโยงสู่วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารการกินของคนภูเก็ต อาหารของชาวภูเก็ตได้รับการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองและชาวจีน จึงกล่าวได้ว่าอาหารพื้นเมืองภูเก็ตมีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนภูเก็ต การได้ลองลิ้มอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ก็เสมือนกับว่าได้เรียนรู้วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชาวภูเก็ตผ่านอาหารการกินไปด้วย ดังนั้น แนวคิดที่ได้นำเอกลักษณ์ด้านอาหารพื้นเมืองมาเป็นจุดขายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตถือเป็นความหลากหลายอีกด้านหนึ่ง ที่สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการสร้างทางเลือกที่ดีให้แก่ผู้มาเยือนเมืองภูเก็ตในการสัมผัสกับวิถีชีวิตพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตด้วย ซึ่งควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นแห่งนี้


เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต thaihealth


ด้วยเหตุนี้ตนจึงขอสนับสนุนและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่มีการจัดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต” ในครั้งนี้ เพื่อเน้นความโดดเด่นทางวัฒนธรรมด้านอาหาร และเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารพื้นเมืองของชาวภูเก็ตให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและรับทราบข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยว ตนมีความเชื่อมั่นว่างานนี้จะสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีให้แก่จังหวัดภูเก็ตได้อีกมุมมองหนึ่งในตลาดท่องเที่ยว


ด้าน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมด้านอาหารและการแต่งกายพื้นเมืองภูเก็ตเป็นสื่อในการนำเสนอสู่ตลาดท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและสะอาด รณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร


ในการจัดงานครั้งนี้ มีกำหนด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 20-24 ม.ค.60 ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วยการปรุง แกงจืดเต้าหู้ปลาเค็มหม้อใหญ่ที่สุดในโลก แข่งขันการทำก๋วยเตี๋ยวกุ๊ย การแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงของนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สาธิตการปรุงอาหาร ทำขนมไทย แกะสลักผักผลไม้ น้ำแข็ง ออกร้านจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี นายวัชรินทร์ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code