เทศกาลหุ่นเยาวชนนานาชาติ 2559

มูลนิธิหุ่นสายเสมา จัดงานเทศกาลหุ่นเยาวชนนานาชาติ 2559 เพื่อพัฒนาเยาวชนและสร้างเสริมจิต ปัญญา และสังคม


เทศกาลหุ่นเยาวชนนานาชาติ 2559 thaihealth


มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม สนับสนุนโดย สสส. และ สสย.จัดงานเทศกาลหุ่นเยาวชนนานาชาติ 2559 (Harmony International Youth Puppet Festival 2016) และเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม


เทศกาลที่ใช้สื่อศิลปะหุ่นเพื่อพัฒนาเยาวชนในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมจิต ปัญญา และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด "Puppet in Education" ภายในงานมีการแสดงจากคณะหุ่นนานาชาติ จากประเทศพม่า เวียตนาม และหุ่นเยาวชนไทย กว่า 20 คณะ ร่วมทั้งการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านศิลปะหุ่น และกิจกรรมจากเครือข่ายสื่อสารเพื่อเด็กและเยาวชน งานจัดระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2559 ณ อุทยาน ร.2 และโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.semathai.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณกรองกาญจน์ ลุนาบุตร โทร.085-148-3338


 


 


ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

Shares:
QR Code :
QR Code