เทศกาลถือศีลกินเจวิถีใหม่ สุขภาพกายพร้อมสุขใจ

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์


เทศกาลถือศีลกินเจวิถีใหม่ สุขภาพกายพร้อมสุขใจ thaihealth


แฟ้มภาพ


เทศกาลกินเจประจำปี 2563 กทม.สั่ง 50 เขตคุมเข้มคุณภาพอาหารเจ ปลอดสารเคมี ในผัก ผลไม้ อาหารสด-แห้ง-แปรรูปที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ เพื่อความปลอดภัย


เทศกาลกินเจประจำปี 2563 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17-25 ต.ค. ทำให้ประชาชนบริโภคผักและผลไม้แทนการบริโภคเนื้อสัตว์มากขึ้น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จึงได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต ขอความร่วมมือในการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในช่วงเทศกาลดังกล่าวเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีในอาหารทั้งสารบอแรกซ์ ยาฆ่าแมลง สารฟอร์มาลิน สารกันรา(กรดชาลิซิลิค) และสารฟอกขาว ซึ่งสารเคมีต่างๆเหล่านี้จะแอบแฝงในผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง และอาหารแปรรูปที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารเจ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคของประชาชน


ซึ่งแต่ละสำนักงานเขต ก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ออกประชาสัมพันธ์และสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าอาหารมาตรวจสอบ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ออกตรวจคุณภาพอาหารในช่วงเทศกาลกินเจ เพื่อตรวจคุณภาพอาหารเจให้ถูกสุขลักษณะ และบริโภคอาหารเจอย่างถูกต้อง  ปลอดภัย  ปราศจากการปนเปื้อนเคมีและเชื้อโรคที่อาจเป็นอันตราย ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


พร้อมทั้งให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่ผู้จำหน่ายอาหารเจ ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารแห้งและอาหารแปรรูปที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารเจ และตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ณ ศูนย์การค้า TheStreet


น.ส.ปัญชพัฒน์ หลักดี ผอ.เขตบางพลัด พร้อมด้วยนางกัญมณี เดชประดิษฐ์ ผู้ช่วยผอ.เขต หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ลงตรวจสอบคุณภาพอาหารเจ โดยสุ่มเก็บตัวอย่างทดสอบ พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์แนะนำด้านอาหารปลอดภัย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดสารเคมี ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาจรัญฯ เขตบางพลัด


ส่วนที่ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ ปีนี้ก็จัดงานเทศกาลกินเจด้วยเช่นเดียวกัน ภายใต้แนวคิด “วิถีใหม่ เพื่อกายใจ ใส่ใจสุขภาพ” บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ยาวไปจนถึงแยกเฉลิมบุรี เต็มพื้นที่ 2 ฝั่งของถนน งานมีตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป จัดด้วยกัน 10 วัน10คืนจนถึง 25 ต.ค.นี้


น.ส.อาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผอ.เขตสัมพันธวงศ์ กล่าวถึงการควบคุมคุณภาพอาหารเจให้ปลอดภัยว่า ก่อนเทศกาลกินเจ ตนพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ลงพื้นที่ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร และรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ แก่ผู้จำหน่ายอาหารในช่วงเทศกาลกินเจ ประจำปี 2563 บริเวณตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์


เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการเลือกวัตถุดิบมาประกอบอาหารเจ และการบริโภคอาหารเจอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อนสารเคมี และเชื้อโรคที่อาจเป็นอันตรายได้ ส่วนผู้จำหน่ายอาหารในงานประเพณีเจเยาวราช 63 นั้น ทางสำนักงานเขตได้ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งแจกเอกสารแผ่นพับการประกอบอาหาร และการให้บริการที่ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล 10 ข้อ ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายอาหารในงานให้ปฏิบัติตาม


โดยควรใส่เสื้อมีแขนห้ามใส่แขนกุด สวมหมวกคลุมผม สวมผ้ากันเปิดเปื้อน ใช้ถาดในการเสิร์ฟอาหารและน้ำแล้ว ยังเน้นย้ำเรื่องอาหารต้องสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยผู้จำหน่ายอาหารต้องสวมถุงมือ สวมหน้ากากอนามัยหรือเฟซชิลด์ตลอดเวลา ทั้งในการประกอบอาหาร สัมผัสอาหาร หรือจำหน่ายอาหารถึงมือผู้ซื้อ


และให้ทุกร้านค้าจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือไว้คอยบริการด้วย รวมทั้งสุ่มตรวจอาหารจากร้านค้า ที่มาจำหน่ายภายในบริเวณงาน อาทิ สุ่มตรวจสารบอแรกซ์ในลูกชิ้นเจ สุ่มตรวจฟอร์มาลินในเห็ดฟาง เห็ดหูหนู สุ่มตรวจสารกันรา (กรดชาลิซิลิค) ในผักกาดดอง สุ่มตรวจสารฟอกขาวในเห็ดหูหนูขาว เยื่อไผ่ ฮวยซัว เง็กเต็ก ดอกไม้จีน ขิงซอย ถั่วงอก สุ่มตรวจหาปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมัน สำหรับทอดอาหารเจ เป็นต้น


ผอ.เขตสัมพันธวงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานครั้งนี้จะทำให้มีนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาซื้ออาหารเจ เดินทางมาเที่ยวภายในงานเป็นจำนวนมาก และยังอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริเวณก่อนเข้างาน จึงได้มีจุดตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน 6 จุด การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้างาน การลงทะเบียนเข้า–ออกผ่านแพลตฟอร์ม ไทยชนะ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างของร้านค้า ไม่จำหน่ายอาหารให้คนที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวภายใน งานประเพณีเจ เยาวราช 2563 .

Shares:
QR Code :
QR Code