เทคนิค 5 ป.เลือกของขวัญปีใหม่

          กรมอนามัยแนะเทคนิค 5 ป.เลือกของขวัญปีใหม่


/data/content/26738/cms/e_dfghtvwz4789.jpg


          นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การเลือกซื้อของขวัญวันปีใหม่ให้เกิดคุณค่า ทำด้วยการใช้หลัก 5 ป. คือ 1.ป.ประโยชน์ คือ เลือกของขวัญที่มีประโยชน์ คำนึงถึงเพศ วัย และสุขภาพของผู้รับ เช่น สำหรับเด็กควรเป็นของที่พัฒนาการเจริญเติบโต หรือการเรียนรู้ ได้แก่ เกมฝึกสมอง อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น ผู้สูงอายุควรเป็นของที่ดีต่อสุขภาพ หรือใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ ได้แก่ ผลไม้ หนังสือ บทเพลงสบายๆ เป็นต้น


          "2.ป.ประหยัด คือไม่มุ่งเน้นของแพง แต่มีประโยชน์ เช่น สินค้าโอท็อป สินค้าหัตถกรรม แต่ควรระวังสินค้าเลียนแบบ ราคาถูกที่ด้อยคุณภาพ ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ของเล่นเด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะอาจไม่ได้มาตรฐานและเป็นอันตราย 3.ป.ปลอดภัย คือต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต และสุขภาพผู้รับ โดยเลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐาน รับรองจากหน่วยงานราชการ เช่น หากเป็นอาหารต้องมีเลขสารบบอาหาร (อย.) สินค้าอุตสาหกรรมต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ชื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า สถานที่-วันผลิต วันหมดอายุ ระบุในฉลาก"


          นพ.พรเทพกล่าวต่อว่า 4.ป.เป็นไทย คือสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ เช่น ผ้าทอหรือผ้าไหมจากศูนย์ศิลปาชีพ ผลไม้ไทยๆ ไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ เป็นต้น และ 5.ป.เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือทำมาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบไม้


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 

Shares:
QR Code :
QR Code