เทคนิคสร้างความไว้วางใจกับลูกด้วย 8ขั้นบันได

ที่มา: คู่มือโอกาสทองคุยกับลูกเรื่องเพศ โดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และภาคีเครือข่าย


เทคนิคสร้างความไว้วางใจกับลูกด้วย 8ขั้นบันได thaihealth


แฟ้มภาพ


โอกาสทองของการคุยเรื่องเพศกับลูกเกิดขึ้นได้เมื่อพ่อแม่เปิดทาง สร้างความไว้วางใจให้ลูกกล้าที่จะคุยด้วยได้ทุกเรื่อง เพื่อปิดโอกาสพรั้งพลาดในอนาคตแต่จะเป็นพ่อแม่ที่ลูกไว้ใจได้อย่างไรเรามี 7 เทคนิคง่ายๆดังนี้


1.รู้จักตนเองและลูกหลาน ทั้งความคิด ความรู้สึก ข้อเด่น ข้อจำกัดที่มีต่อเรื่องต่างๆ ของแต่ละคน


2.ยอมรับ เคารพ ให้เกียรติตัวตนของเขาอย่างที่เขาเป็น


3.รับฟัง พูดคุยอย่างมีสติ


4.ทำในสิ่งที่พูด รักษาสัญญา เพื่อสร้างความเชื่อใจให้แก่เขา


5.ไม่โกหก หรือบิดเบือน


6.เก็บความรับ ไม่นำเรื่องส่วนตัวของเขาไปพูดต่อ แม้กับคนอื่นในครอบครัว


7.สม่ำเสมอ ความไว้วางใจไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียว ต้องทำสะสมอย่างต่อเนื่อง


8.ต้องไว้ใจกัน เด็กมักรับรู้ความรู้สึกที่เราไม่ไว้ใจได้ ส่งผลให้เขาระมัดระวังตัวและไม่ไว้วางใจในการบอกเรื่องต่างๆ


                ไม่ว่าอย่างไรก็ตามความไว้วางใจหรือการสร้างความไว้ใจเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยตัวเราที่ซื่อสัตย์กับตนเองหรือแม้แต่คนในครอบครัว สิ่งสำคัญคือการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาครอบครัวต่างๆตามมาและนี่จะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตครอบครัวในปัจจุบัน

Shares:
QR Code :
QR Code