เทคนิคดูแลสุขภาพฟัน สำหรับผู้สูงอายุ

ที่มา : คู่มือครอบครัวฟันดี โดยสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


เทคนิคดูแลสุขภาพฟัน สำหรับผู้สูงอายุ thaihealth


แฟ้มภาพ


การมีฟันใช้เคี้ยวอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าทำให้มีอายุยืนยาว สุขภาพช่องปากส่งผลต่อสุขภาพ การดำรงชีวิตประจำวันและคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะการเคี้ยว กัด กลืนอาหาร สุขภาพช่องปาก ยังมีผลกับโรคทางระบบในผู้สูงอายุ เช่น เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง ปอดอักเสบ


โดยมีวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตนเองได้ ดังนี้


1. แปรงฟันให้สะอาดทั่วทั้งปาก ร่วมกับการใช้อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น เช่น แปรงซอกฟัน ไหมขัดฟัน


2. ทำความสะอาดฟันเทียม หลังกินอาหารทุกครั้ง


3. พบหมอฟันเพื่อตรวจ และรับบริการอย่างน้อยปีละครั้ง


4. กินอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ