เทคนิคการอ่านเพื่อสร้างความสุขแก่เด็กปฐมวัย

ที่มา : หนังสืออาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น สสส.


เทคนิคการอ่านเพื่อสร้างความสุขแก่เด็กปฐมวัย thaihealth


แฟ้มภาพ


เทคนิคการอ่านเพื่อสร้างความสุขแก่เด็กปฐมวัย ต้องสร้างความคุ้นเคยกับภาพและเรื่องราวด้วยเทคนิคพื้นฐานที่จำเป็น ดังนี้


1.เริ่มด้วยอ่านชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน ผู้แปล(ถ้ามี) ผู้จัดทำภาพ  ที่แสดงไว้บนปกหนังสือ เพื่อให้เด็กรู้ว่าหนังสือแต่ละเล่มมีชื่อเรียกที่ต่างกัน


2.อาจพูดคุยถึง ภาพหน้าปก เพื่อเกริ่นนำให้รู้จักตัวละคร หรือเนื้อหาคร่าวๆ ในเล่ม


3.การจับหนังสือ ให้เป็นไปตามถนัด แต่ควรให้เด็กเห็นภาพที่ปรากฏทั้งหมดในแต่ละหน้า มือและนิ้วผู้อ่านไม่บดบังภาพ


4.การอ่าน  อ่านด้วยจังหวะพอดีๆ ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป  ออกเสียงให้ชัดเจน  น้ำเสียงเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง  การบรรยายควรอ่านแบบถ่ายทอดความรู้สึกตามเนื้อหาคำคล้องจอง  ควรเพิ่มระดับเสียงสูงต่ำ ตามจังหวะจะโคนหนังสือที่มีบทสนทนาควรมีเสียงกลมกลืนกับตัวละคร เช่น เสียงตกใจ เสียงคำราม

Shares:
QR Code :
QR Code