เตือน ไม่ควรซื้อยาหยอดตามาใช้เอง

ที่มา : กรมการแพทย์


เตือน ไม่ควรซื้อยาหยอดตามาใช้เอง thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมการแพทย์ชี้อันตรายจากการซื้อยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์มาใช้เอง เสี่ยงตาบอด แนะใช้ภายใต้การควบคุมดูแลจากแพทย์และควรใช้อย่างระมัดระวัง


นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การใช้ยาในทางที่ผิดหรือใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นปัญหาที่สำคัญซึ่งมักเกิดกับผู้ใช้ยาในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจาการใช้ยาที่มีส่วนผสมของสารสเตียรอยด์ ซึ่งเป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค โดยกฎหมายกำหนดให้เป็นยาควบคุมพิเศษ เนื่องจากมีความเป็นพิษสูงจึงต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายเท่านั้น  ยาสเตียรอยด์จะถูกใช้เมื่อใช้ยาอื่นไม่ได้ผล หรือโรคนั้นไม่อาจควบคุมด้วยยาอื่น เนื่องจากมีอาการข้างเคียงสูง วัตถุประสงค์ที่นำสเตียรอยด์ไปใช้เพื่อบรรเทาอาการอักเสบ และกดภูมิคุ้มกันในโรคต่าง ๆ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนัง โรคตา และโรคข้ออักเสบชนิดรูมาตอยด์ เป็นต้น ทั้งนี้ อันตรายจากการใช้สเตียรอยด์ซึ่งมีผลต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกายแทบทุกระบบ อาจนำไปสู่อันตราย ได้แก่ การติดเชื้อ กดการหลั่งฮอร์โมนภายในร่างกาย แผลในกระเพาะอาหาร กระดูกผุ ยับยั้งการเจริญเติบโตของร่างกาย  ทำให้ระดับโปแตสเซียมในเลือดต่ำ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง และโดยเฉพาะผลต่อตา เนื่องจากยาสเตียรอยด์มีความเสี่ยงในการเป็นต้อหินได้


ปัจจุบันต้อหินเป็นสาเหตุภาวะตาบอดเป็นอันดับที่ 2 รองจากต้อกระจก และเป็นสาเหตุภาวะตาบอดที่ไม่สามารถรักษาได้เป็นอันดับ 1 โดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคต้อหิน คือ ความดันลูกตาสูง ซึ่งอาการความดันลูกตาสูงเกิดจากภาวะไม่สมดุลระหว่างการสร้างและการระบายออกของน้ำในลูกตา ซึ่งมีการสร้างมากกว่าการระบายออก ทำให้ความดันลูกตาสูงขึ้น โดยสาเหตุที่ทำให้การระบายออกของน้ำในลูกตาลดลงเกิดจากอายุที่มากขึ้น อุบัติเหตุที่มุมตา และการใช้ยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์


การใช้ยาสเตียรอยด์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกิน พ่นจมูก หยอดตา หรือฉีดยา สามารถทำให้เกิดความดันลูกตาสูงได้ โดยพบว่าประมาณ 18 – 36 % ของคนทั่วไป จะพบความดันลูกตาสูงจากการใช้ยาสเตียรอยด์และความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเป็น 46 – 92 % ในคนไข้ต้อหินมุมตาเปิดชนิดปฐมภูมิ นอกจากนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือสายตาสั้นมากจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันลูกตาสูงได้มากกว่าคนทั่วไป ดังนั้นการใช้ยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ จึงต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์กำกับเท่านั้น หากมีการใช้ยาสเตียรอยด์โดยไม่มีการควบคุมโดยแพทย์จะส่งผลเสียต่อสุขภาพตาของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการซื้อยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์จากร้านขายยาทั่วไป เนื่องจากการใช้ยาหยอดตาดังกล่าวเป็นระยะเวลานานเป็นสาเหตุทำให้เกิดความดันลูกตาสูงขึ้น และต้อหินตามมา ซึ่งเป็นอันตรายส่งผลให้ตาบอดได้

Shares:
QR Code :
QR Code