เตือน เฝ้าระวัง-ป้องกันโรคที่มากับฤดูหนาว

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เตือน เฝ้าระวัง-ป้องกันโรคที่มากับฤดูหนาว thaihealth


แฟ้มภาพ


สสจ.ขอนแก่น เตือนประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับฤดูหนาว


สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนชนชาวจังหวัดขอนแก่น ให้ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและคนรอบข้างให้แข็งแรงและอบอุ่นอยู่เสมอ เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะ เด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง


นายแพทย์พีระ  อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนย่างเข้าสู่ฤดูหนาว โดยปีนี้จะเข้าสู่ฤดูหนาวเร็วกว่าปกติ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเช่นนี้ อาจเป็นสาเหตุของโรคติดต่อ หลายชนิด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอแนะนำให้ประชาชนเฝ้าระวังโรคหน้าหนาวได้แก่ โรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส โดยเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทางจมูก ปาก ตา เชื้อนี้อยู่ในละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยที่ไอจามออกมา และสามารถแพร่กระจายเป็นวงกว้างในที่ที่มีคนอยู่รวมกันมากๆ ถ้าพักผ่อนอย่างเพียงพอและได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ผู้ป่วยจะหายภายใน 5 – 7 วัน โรคปอดบวม อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากไข้หวัด และการติดเชื้อปอดบวมโดยตรง การป้องกันเหมือนกับการป้องกันไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่  โรคหัด สาเหตุจากเชื้อไวรัสหัดส่วนใหญ่เกิดในเด็ก สัมผัสโดยตรงจากการไอ จาม สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย ป้องกันได้ง่ายๆ หากสงสัย ด้วยการนอนพักผ่อนให้เพียงพอ เช็ดตัวลดไข้ในช่วงที่มีไข้สูง และรับประทานอาหารอ่อนที่มีประโยชน์ แยกผู้ป่วยออกจากเด็กอื่นๆ จนถึงระยะ 4 – 5 วัน หลังผื่นขึ้น ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด ระวังโรคแทรกซ้อนต่างๆ และป้องกันได้ด้วยการ ฉีดวัคซีน  โรคสุกใส สาเหตุจากเชื้อไวรัส การป้องกันและรักษา เหมือนกับโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่และโรคหัด ผู้ป่วยที่มีอาการคันมากอาจใช้ยาทา


ส่วนในเด็กควรตัดเล็บให้สั้น โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคติดต่อที่พบในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี เกิดจากเชื้อไวรัส เข้าสู่ร่างกายโดยช่องทางเดินอาหาร ป้องกันง่ายๆโดยการล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนและหลังการรับประทานอาหาร หลังการขับถ่าย และการเล่นของเล่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ตัดเล็บให้สั้น ส่วนโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก มักจะ  เกิดขึ้นกับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี จากเชื้อไวรัส ติดต่อได้โดย การดื่มน้ำ หรือกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป ควรให้อาหารเหลวแก่เด็กบ่อยครั้ง เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผู้ดูแลเด็กต้องล้างมือ ด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดทุกครั้งก่อนการเตรียมอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ ให้เด็กกินอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และดื่มน้ำสะอาด ให้เด็กที่ป่วยถ่ายอุจจาระในภาชนะที่รองรับมิดชิด แล้วนำไปกำจัดในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายต่อไป สำหรับจังหวัดขอนแก่น สถานการณ์โรคติดต่อทางเดินหายใจที่เฝ้าระวัง จากวันที่ 1 มกราคม   ถึง 28 กันยายน 2561 อาทิ โรคปอดบวม และไข้หวัดใหญ่ พบผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 12,166 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต


ส่วนโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ อาทิ โรคสุกใส และโรคอุจจาระร่วง พบผู้ป่วยรวม  25,332 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดขอนแก่น มีแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว  โดยเน้นย้ำให้เครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขทุกพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น ได้รณรงค์ให้ความรู้ในการดูและสุขภาพ แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชน ได้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างให้แข็งแรง ด้วยการยึดหลัก 5 อ. รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับร่างกาย อยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษ รักษาอารมณ์ ให้แจ่มใส ร่าเริง อุจจาระดี คือ รับประทานอาหารที่มีกากใย และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 หรือ สำนักโรคติดต่อทั่วไป โทร.02-590-3177-8

Shares:
QR Code :
QR Code