เตือน อุบัติเหตุมิใช่โชคชะตา!

แท้จริงแล้วอุบัติเหตุทางถนนก็ไม่ได้เกิดจากดวงหรือความโชคร้ายอย่างที่เราเชื่อ แต่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งเราสามารถป้องกันและแก้ไขได้

นางจรัส ใยเอื้อ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สระแก้ว กล่าวว่า การทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดย่อมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ แต่ถ้ามีมาตรการความปลอดภัยที่บังคับใช้อย่างจริงจัง อุบัติเหตุจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากและไม่ร้ายแรง การเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เกิดขึ้นจากเคราะห์กรรมหรือโชคชะตาของผู้หนึ่งผู้ใด แต่มักเกิดขึ้นเมื่อการเลือกและตัดสินใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดพลาด ขาดการเอาใจใส่ในงานที่ทำ หรือละเลยเรื่องความปลอดภัย ดังนั้นก่อนที่จะทำการใดๆ จำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลของงานที่จะทำทั้งหมด เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันอันตราย และต้องทำงานด้วยความระมัดระวัง

นางจรัส กล่าวถึงเรื่องอุบัติเหตุด้วยว่า เป็นเรื่องเกิดจากตัวบุคคล เป็นสาเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เราจะแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างไร แท้จริงแล้วอุบัติเหตุทางถนนก็ไม่ได้เกิดจากดวงหรือความโชคร้ายอย่างที่เราเชื่อ แต่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งเราสามารถป้องกันและแก้ไขได้ หากมีข้อมูล อุบัติเหตุทางถนนอาจเปรียบได้กับแผนที่นำทาง เพราะเราไม่เข้าใจสาเหตุการเกิดอย่างรอบด้าน

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2543-2552 พบว่ามีถึง 983,076 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 124,885 ราย อีก 151,285 ต้องทนทุกข์จากการบาดเจ็บสาหัส โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จะพบว่าผู้เสียชีวิตในแต่ละวันจะมากกว่าช่วงเวลาปกติถึง 2 เท่า เฉลี่ยแล้วทุกวันจะมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนวันละ 20-30 คน ข้อมูลการจัดอันดับสาเหตุการตายของคนไทยยังชี้ชัดว่า การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นรองโรคหัวใจและโรคมะเร็งเท่านั้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code