เตือน ส.ค.-ก.ย.ฝนตกหนัก

ที่มา : เดลินิวส์


เตือน ส.ค.-ก.ย.ฝนตกหนัก  thaihealth


แฟ้มภาพ


เดือน ส.ค. – ก.ย. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ อาจจะมีน้ำท่วมจากการระบายน้ำไม่ทัน โดยใน เดือน มิ.ย. พื้นที่เสี่ยง ได้แก่ น่าน เพชรบูรณ์ ปราจีนบุรี จันทบุรี และ พังงา 


พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ วิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ว่า  ปี 2561 ไม่มีพื้นที่ใดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง ซึ่งเป็นผลมาจากการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ ทําให้เชื่อมโยงเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้คาดว่าปีนี้จะมีปริมาณฝนใกล้เคียงค่าปกติ สภาพใกล้เคียงปี 2557  อย่างไรก็ตามคาดว่าในเดือน ส.ค. – ก.ย. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ อาจจะมีน้ำท่วมจากการระบายน้ำไม่ทัน ซึ่งได้ทําการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมเป็นรายเดือน เช่น เดือน มิ.ย. ในพื้นที่ จ.น่าน เพชรบูรณ์ ปราจีนบุรี จันทบุรี และ พังงา  


รองนายกฯ กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยา ว่า มีการปรับเวลาการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ตอนบน และตอนล่าง 13 ทุ่ง รวม 2,050 ล้านลบ.ม.โดยในทุ่งบางระกํา พื้นที่ 0.38 ล้านไร่ เริ่มปลูกวันที่ 1 เม.ย.  เก็บเกี่ยว ส.ค. รับน้ำหลากจากลุ่มน้ำยม-น่าน ได้ 550 ล้าน ลบ.ม. และตอนล่าง12 ทุ่ง ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง พื้นที่ 1.15 ล้านไร่ เริ่มปลูกวันที่ 1 พ.ค. เก็บเกี่ยว ก.ย. รับน้ำเหนือหลากได้ 1,500 ล้าน ลบ.ม.พร้อมกับแต่งตั้งคณะทํางาน 2 ชุด เพื่อติดตามสถานการณ์ และ บูรณาการข้อมูล เพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ในทันที ลดผลเสียหายให้เหลือน้อยที่สุด.


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ