เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาดแนะเลี่ยงสถานที่คนแน่น

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


 


เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาดแนะเลี่ยงสถานที่คนแน่น thaihealth


แฟ้มภาพ


แพทย์เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาด แนะประชาชนเลี่ยงสถานที่คนแน่น


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 9 ก.ค. 2561 มีรายงานผู้ป่วย 65,287 ราย เสียชีวิต 9 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร พะเยา ระยอง และอุตรดิตถ์ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ก็ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง โดยพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ที่คนอยู่หนาแน่น เช่น โรงเรียน เรือนจำ ค่ายทหาร และวัด เป็นต้น การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์คาดว่าในช่วงนี้จะมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากกำลังเข้าสู่ฤดูกาลระบาดของโรค ประกอบกับช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวน ร้อนสลับฝนตก ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทันทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย จึงขอแนะนำว่าในสถานที่ที่คนอยู่หนาแน่น ควรมีการคัดกรองผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ หากพบควรแยกผู้ป่วยทันที รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช้ของใช้ส่วนบุคคลร่วมกับผู้อื่นทำความสะอาดสิ่งของที่มีการใช้ร่วมกันทุกวันและใช้หน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูก ล้างมือเป็นประจำด้วยน้ำและสบู่

Shares:
QR Code :
QR Code