เตือนเป็นวัณโรค ต้องรีบรักษา

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


เตือนเป็นวัณโรค ต้องรีบรักษา thaihealth 

แฟ้มภาพ


สาธารณสุข จ.เลย เผยพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อต่อยาที่รักษา เหตุไม่ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ชอบซื้อยามากินเอง รักษาไม่ครบตามกำหนดเวลา


นายวิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า วันที่ 24 มีนาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้เป็นวันวัณโรคโลก ในปี 2559 นี้ ประเทศไทยได้กำหนดคำขวัญในการรณรงค์ว่า "รวมพลัง ยุติวัณโรค : Unite To End TB" จากข้อมูลงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย พบว่าโรควัณโรคในจังหวัดเลย ยังเป็นปัญหาและพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อต่อยาที่รักษา สาเหตุเนื่องมาจากไม่ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ชอบซื้อยามากินเอง และรักษาไม่ครบตามกำหนดเวลา ปี 2558 จังหวัดเลย พบผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 จำนวน 492 คน และถ้าผู้ป่วยไม่ไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างต่อเนื่องจะทำให้เสียชีวิตได้


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จึงได้ให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ค้นหาผู้ป่วยโดยเน้น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวก กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน เยี่ยมและติดตามผู้ป่วยที่ขาดยา จัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน รวมทั้งจูงใจให้ประชาชนทุกคนช่วยกันค้นหาผู้ป่วยวัณโรค


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า  โรควัณโรคเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย สามารถเกิดได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย แต่ที่รุนแรงและพบว่าป่วยกันมากที่สุด คือ "วัณโรคปอด" อาการที่น่าสงสัยว่าจะเป็นวัณโรคปอด คือไอเรื้อรัง นานเกิน 2 สัปดาห์ ไอมีเลือดออก เจ็บหน้าอก อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด มีไข้ต่ำ ๆ ช่วงบ่าย ๆ การติดต่อ จะติดต่อทางลมหายใจ สูดดมเอาฝุ่นละอองหรือละอองเสมหะที่มีตัวเชื้อโรคอยู่


สำหรับการป้องกัน ทารกที่คลอดจากสถานบริการทุกแห่ง จะได้รับการฉีดยา BCG เพื่อป้องกันโรคตั้งแต่หลังคลอดใหม่ สำหรับผู้ใหญ่นั้นอาจขอฉีด BCG ได้ตามโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชนทุกแห่ง การไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยวัณโรค การแนะนำผู้ป่วยให้ปิดปากและปิดจมูกเวลาจะไอหรือจาม ตลอดจนไม่ควรถ่มน้ำลายเสมหะเรี่ยราดตามพื้น ทุกคนควรตรวจเอกซเรย์ปอดเป็นประจำทุกหนึ่งหรือสองปี การรักษาโรควัณโรคจะต้องรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้น วัณโรคเป็นโรคที่รักษาหายขาดได้ แต่ต้องใช้เวลานานเป็นปี หรือ 2 ปี ผู้ป่วยจึงต้องมีความอดทนต้องปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ควรหยุดการรักษาโดยแพทย์ไม่ได้สั่ง


"หากท่านใดมีอาการไข้ ไอเรื้อรัง เจ็บหน้าอกเกิน 2 สัปดาห์ น้ำหนักลด ต้องรีบไปตรวจทันที สำหรับผู้ป่วยต้องกินยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดเลย"  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ