เตือนเด็กและผู้สูงอายุพร้อมรับฤดูหนาว

ออกกำลังกายสู้หนาว

เตือนเด็กและผู้สูงอายุพร้อมรับฤดูหนาว 

          จากสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงปลายฝนต้นหนาว บางพื้นที่เริ่มมีอากาศหนาวเย็น ขณะเดียวกันยังมีฝนตกหลายพื้นที่ ทำให้มีประชาชนโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น ซึ่งในแต่ละปีโรคระบบทางเดินหายใจเป็นสาเหตุการป่วยอันดับต้นของจังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้โรคที่มักมากับความหนาวเย็นที่พบได้บ่อยมีหลายโรค ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัดเยอรมัน และอุจจาระร่วง

 

          สำหรับการป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยในช่วงฤดูหนาว  ประชาชนควรใส่เสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่น กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละอย่างน้อย 30 นาทีเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง โดยเฉพาะเด็กเล็ก คนชราและผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคภูมิแพ้ หอบหืด โรคเบาหวาน ต้องระวังรักษาสุขภาพเป็นพิเศษ เนื่องจากร่างกายมีความต้านทานโรคน้อยกว่าคนทั่วไป จึงเสี่ยงเจ็บป่วยง่าย

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

 

 

update: 05-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย:อภิชัย วรสิทธิ์ขจร

 

Shares:
QR Code :
QR Code