เตือนอายุเกิน 40 ตรวจตาก่อนบอด

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


โรคตาในผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่ทุกคนควรตระหนัก เนื่องจากไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยในปี 2568


เตือนอายุเกิน 40 ควรตรวจตาก่อนบอด thaihealth


นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า พบว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสายตาเลือนราง มองเห็นไม่ชัดเจน หรืออาจตาบอดถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่แรก ได้แก่ ต้อกระจก ซึ่งผู้ที่เป็นต้อกระจกส่วนใหญ่ยังไม่เข้าถึงการรักษา รองลงมาคือ เบาหวานขึ้นจอตา ต้อหิน และโรคจอตาอื่นๆ ทั้งนี้ กว่า 90% ของโรคทางตา เป็นสาเหตุที่ป้องกันได้หรือรักษาให้ดีขึ้นได้ หากได้รับการตรวจแต่เนิ่นๆ ดังนั้น ผู้ที่อยู่วัย 40 ปีขึ้นไป แม้ไม่มีโรค ก็ควรได้รับตรวจตา อย่างละเอียดกับจักษุแพทย์ทุก 2 ปี และผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ควรตรวจตาปีละ 1 ครั้ง รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไทรอยด์ จำเป็นต้องรักษาแบบควบคู่กันไป และตรวจตาตามแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด


นพ.ธีรวีร์ หงษ์หยก จักษุแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคตาคือ อายุที่มากขึ้น ตาถูกแสงแดดจัด ขาดวิตามินเอ มี โรคเรื้อรังโดยเฉพาะเบาหวาน และบุหรี่ โดยเมื่อเป็นโรคตา โอกาสสูญเสียการมองเห็นขึ้นอยู่กับ สาเหตุ และการจะเกิดโรคตาเพียงชั่วคราวหรือถาวร ตลอดไป ขึ้นอยู่กับการพบแพทย์ว่าทันเวลาหรือไม่.


 

Shares:
QR Code :
QR Code