เตือนอากาศร้อน สัตว์เสี่ยงติด “โรคพิษสุนัขบ้า” เลี่ยงเล่นกับสุนัขไม่มีเจ้าของ ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

 ที่มา: กรมการแพทย์

                    แพทย์เตือน โรคพิษสุนัขบ้าสามารถพบได้ตลอดทั้งปี ซึ่งโรคนี้ยังไม่มีทางรักษาให้หายได้ หากติดเชื้อและแสดงอาการแล้วผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกราย ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบผู้เสียชีวิต 6 ราย (จังหวัดชลบุรี 2 ราย สุรินทร์ 2 ราย สงขลา 1 ราย และระยอง 1 ราย) สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 พบเชื้อในสัตว์ 347 ตัวอย่าง ตรวจพบมากที่สุดในสุนัข  สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในเขตสุขภาพที่ 7 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2567) พบเชื้อในสัตว์จำนวน 6 ตัวอย่าง ในพื้นที่ อ.ยางตลาด,อ.ห้วยเม็ก,จ.กาฬสินธุ์ และ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม  ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ยังเป็นเขตพื้นที่ซ้ำเดิมของปี 2566

                    นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เน้นย้ำว่าการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการถูกสุนัขหรือแมวกัด-ข่วน แล้วไม่ได้รับการดูแลรักษา หรือรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง ประกอบกับช่วงนี้อากาศร้อน อาจทำให้สัตว์เลี้ยงหงุดหงิดง่าย และทำร้ายเจ้าของหรือเด็กเล็กได้ จึงขอให้ประชาชนสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงหากพบว่าสัตว์เลี้ยง มีอาการหางตก เดินโซเซ น้ำลายย้อย ลิ้นห้อย ตาขวาง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือผู้นำชุมชน และช่วยกันจับอย่างระมัดระวังอย่าให้ถูกกัดหรือข่วน จากนั้นกักสัตว์ไว้ดูอาการ 10 วัน หากสัตว์ตายให้นำหัวสัตว์หรือตัวสัตว์ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ต่อไป นอกจากนี้ การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ไม่ปล่อยทิ้งเป็นสุนัขจรจัด ก็เป็นอีกวิธีที่ประชาชนสามารถช่วยรัฐในการแก้ไขปัญหาได้ และรู้จักวิธีป้องกันไม่ให้สุนัขกัดหรือทำร้าย ด้วย คาถา 5 ย. คือ“อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง กับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ หรือไม่ทราบประวัติ” จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

                    และหากถูกสุนัขหรือแมวที่สงสัยว่าเป็นโรค กัด ข่วน เลีย น้ำลายกระเด็นเข้าทางตา ปาก หรือทางผิวหนังที่มีบาดแผล ควรรีบล้างแผลทันทีด้วยน้ำและฟอกด้วยสบู่หลายๆครั้ง  เช็ดแผลให้แห้งและป้ายน้ำยาฆ่าเชื้อโพวีโดนไอโอดีน ถ้าไม่มีให้ใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือทิงเจอร์ไอโอดีน จากนั้นควรไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องตามเวลาและครบชุด

                    นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล กล่าวปิดท้ายว่า ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้สำเร็จได้นั้น ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกัน ทั้งหน่วยงานด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์ หน่วยงานด้านการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อสร้างระบบการติดตามผู้ถูกสุนัขกัดให้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกคน ไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ โดยมี อสม.ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นติดตามผู้ถูกสุนัขกัดทุกคนให้ไปพบแพทย์ ไม่ให้ตัดสินใจด้วยตนเองว่าสุนัขนั้นไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร 1422

Shares:
QR Code :
QR Code