เตือนสาวสักขอบตาให้ดูหวาน เสี่ยงตาบอดสีเข้าตา-ถูกเข็มทิ่ม

แพทย์เตือนสาวอยากตาหวานโดยใช้วิธีสักขอบตา เพื่อเพิ่มเสน่ห์บนใบหน้าเสี่ยงตาบอด หากเกิดพลาดสีเข้าตาและถูกเข็มทิ่ม รวมทั้งเครื่องมือไม่สะอาด ทำให้ตาอักเสบและติดเชื้อ

เตือนสักขอบตาเสี่ยงตาบอด

นพ.ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ จักษุแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กล่าวถึงกรณีที่ประชาชนบางกลุ่มนิยมความสวยความงาม โดยเฉพาะผู้หญิงที่ใช้วิธีสักขอบตาให้ดำถาวร เพื่อให้ดูเป็นผู้หญิงตาหวาน ตาคมโต เพิ่มเสน่ห์บนใบหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งมีการโฆษณาในหนังสือบันเทิงดารา และในเว็บไซต์จำนวนมากว่าการใช้วัสดุ แหลมคมและสีสักที่บริเวณขอบตาชิดกับขนตา ทั้งขอบตาบนและขอบตาล่างเป็นสิ่งที่เสี่ยงเกิดอันตรายต่อดวงตา เพราะเป็นจุดที่อยู่ใกล้ตามากๆ

โดยรอบดวงตาเป็นบริเวณที่มีผิวหนังค่อนข้างบอบบางที่สุดหากเทียบกับผิวหนังบริเวณอื่นของร่างกายคนเรา ในระหว่างที่ทำการสัก หากเกิดพลั้งพลาด เช่น เข็มแทงเข้า ตาขาว หรือสีที่ใช้ในการสักกระเด็นเข้าไปในดวงตา สารเคมีที่อยู่ในสีอาจทำให้เยื่อบุตาขาวอักเสบได้ และหากสถานให้บริการสัก หรือผู้ที่ทำการสักใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่สะอาดเพียงพอ อาจทำให้เกิดตาแดง มีอาการคัน ระคายเคืองจากการติดเชื้อ หากเผลอขยี้ตาอาจทำให้เกิดแผลที่แก้วตาดำและเชื้อลุกลามเข้าไปในลูกตา ทำให้อักเสบหรือติดเชื้อรุนแรง อาจทำให้ตาบอดตลอดชีวิต

“การสักเป็นค่านิยม เป็นความชื่นชอบส่วนบุคคล และไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย คงไม่สามารถห้ามการสักลวดลายบนผิวหนังตามร่างกายหรือขอบตาเพื่อความสวยงามได้ อย่างไรก็ตาม มีข้อแนะนำให้ประชาชนที่ชื่นชอบการสักสังเกตสถานที่ ช่างสัก วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ว่าสะอาดเพียงพอหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและอันตรายที่อาจตามมา” 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

Shares:
QR Code :
QR Code