เตือนระวัง 6 โรคที่มากับภัยหนาว

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เผยขณะนี้หลายพื้นที่มีอุณหภูมิลดลง อากาศเริ่มหนาวเย็น ทำให้ประชาชนเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะการเจ็บป่วยจาก 6 โรคที่พบบ่อยในช่วงอากาศหนาวเย็น

นายแพทย์วิทยา หลิวเสรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยได้ง่ายกว่าคนทั่วไป คือ 1.กลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี 2.กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 3.กลุ่มผู้ป่วยที่มี โรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง เป็นต้น หากร่างกายปรับสภาพไม่ทันก็อาจทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำ จะเจ็บป่วยง่าย และเมื่อป่วยแล้ว อาการมักรุนแรงกว่าประชาชนทั่วไป

นายแพทย์วิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อไวรัส ซึ่งชอบอากาศหนาวเย็น โรคไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัด หัดเยอรมัน อีสุกอีใส เป็นโรคที่ติดต่อกันได้จากการไอ จาม และอาจติดจากการใช้ภาชนะ และสิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า แต่หากมีอาการไอมากขึ้นหรือมีไข้สูงนานเกิน 3 วัน ควรไปพบแพทย์ โดยเฉพาะเด็กเล็กหากหายใจเร็ว หอบ หรือหายใจแรง จนชายโครงบุ๋ม หรือหายใจมีเสียงดัง ควรไปพบแพทย์ตรวจรักษา เพราะอาจเกิดโรคแทรกซ้อนที่สำคัญ คือโรคปอดบวม เนื่องจากเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมาก เพื่อการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าว จึงแนะนำประชาชนระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ จะสามารถป้องกันโรคได้ทุกชนิด

ทั้งนี้ ระวังการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยสวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้ร่างกายขาดความอบอุ่นและความชุ่มชื้น ไม่ดื่มสุราเพื่อแก้หนาว เพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะกดประสาท ทำให้มีอาการง่วงซึมเร็ว และอาจหมดสติโดยไม่รู้ตัว หากมีโรคประจำตัวจะทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ ไม่นอนในที่โล่งแจ้งลมโกรก เพราะอากาศที่หนาวเย็นจะทำให้เส้นเลือดหดตัว การไหลเวียนของโลหิตช้าลง ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน หัวใจต้องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย อาจส่งผลให้เกิดอาการช็อกจนเสียชีวิตได้ ไม่ผิงไฟในที่อับอากาศ ไม่นำเด็กเล็กเข้าใกล้ควันไฟหรือห่มผ้าคลุมศีรษะเด็กอ่อนจนหมด

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ