เตือนระวังโรคมากับฝน

ที่มา : แนวหน้า


เตือนระวังโรคมากับฝน thaihealth


แฟ้มภาพ


ผอ.เขตบางเขนเตือน ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน หลายพื้นที่มีฝนตกหนักอากาศเปลี่ยนแปลง มีการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ


นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน หลายพื้นที่มีฝนตกหนักอากาศเปลี่ยนแปลง มีการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ โรคที่เกิดจากยุงและสัตว์ต่างๆ และโรคติดเชื้อทางผิวหนัง นอกจากนี้ยังอาจเกิดภัยอันตรายต่างๆ ทั้งจากสัตว์มีพิษ หรือจากการจมน้ำและไฟฟ้าดูด เขตมีความห่วงใยจึงขอเตือนให้ประชาชนเพิ่มความดูแลใส่ใจสุขภาพตนเอง ล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง รับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากเปียกฝนควรรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า และทำร่างกายให้อบอุ่นทันที


กรณีของการป้องกันโรคไข้เลือดออก ถ้าประชาชนหรือชุมชนใดต้องการให้เขตเข้าฉีดพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำและยุงลาย สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯโทร.02-5210666 ต่อ 5867

Shares:
QR Code :
QR Code