เตือนระวังปี62″ไข้หวัดใหญ่-หัด-ไข้เลือดออก”

ที่มา:เว็บไซต์เดลินิวส์


เตือนระวังปี62


แฟ้มภาพ


 “ไข้หวัดใหญ่-หัด-ไข้เลือดออก' สธ.แนะมาตรการป้องกัน ชี้ อุบัติเหตุปีใหม่-สงกรานต์ เจ็บ-ตายไม่ต่างจากเดิม ระบุน้ำเมาเป็นต้นเหตุ ส่วน 'พิษสุนัขบ้า' คาดลดลงแต่ยังต้องระวัง


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ พ.ศ.2562 ว่า จากการพิจารณาข้อมูลก่อนปี 2561 สามารถพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในปี 2562 ได้คือแก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัด และโรคไข้เลือดออก และกลุ่มโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ คือ การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน รวมถึงในช่วงอากาศหนาวเย็น อาจเผชิญปัญหาหมอกฝุ่นควันทางภาคเหนือ และใน กทม.ที่มีการก่อสร้างจำนวนมาก อาจพบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 แต่โรคเหล่านี้สามารถป้องกันได้ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัดป้องกันได้ด้วยวัคซีน ไข้เลือดออกต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ส่วนอุบัติเหตุจราจรต้องลดปัจจัยเสี่ยงทั้งความเร็ว การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ป้องกัน


          นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ ข้อมูลถึง 30 พ.ย. 2561 พบผู้ป่วย 166,342 ราย เสียชีวิต 38 ราย ในปี 2562 คาดว่า จำนวนผู้ป่วยจะยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี จะมีผู้ป่วย 177,759 ราย ช่วงระบาด คือ ม.ค.-มี.ค. จะมีผู้ป่วยประมาณ 13,000-15,000 ราย และฤดูฝน ก.ค. – พ.ย. จะมีผู้ป่วยประมาณ 15,000-25,000 ราย ส่วนเชื้อก็คาดว่าน่าจะเป็นเอช 1 เอ็น 1ไม่ต่างจากปี 2561 แต่ต้องเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เพิ่มด้วย ทั้งนี้ การป้องกัน คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ เลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ หยุดเรียน หยุดงานเมื่อป่วย หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด


          2.โรคหัด ข้อมูลปี 2561 ถึงวันที่ 25 พ.ย. พบผู้ป่วย 5,442 ราย เสียชีวิต 22 ราย พบมากใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงระบาดสูงสุดคือ ส.ค. – ต.ค. โดยเฉพาะอายุ 1-4 ปี ป่วยมากถึงร้อยละ 30 อาจเพราะรับวัคซีนไม่ครบ หากเดินหน้าฉีดวัคซีนให้ได้มากกว่าร้อยละ 95ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ คาดว่าในปี 2562 จะมีผู้ป่วยสงสัยโรคหัด 1,003 ราย ดังนั้นขอให้ผู้ปกครองพาเด็กเล็กไปรับวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ให้ครบ 2 เข็ม เข็มแรกเมื่อเด็กอายุ 9 เดือน และเข็มที่สองเมื่ออายุ 2 ปีครึ่ง 3.โรคไข้เลือดออก ข้อมูลปี 2561 ถึง 30 พ.ย.ผู้ป่วย 78,762 ราย เสียชีวิต 105 ราย ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เพราะจิตอาสาปราบยุงลาย ทำให้สถานการณ์ตั้งแต่ พ.ย.ที่ผ่านมาดีขึ้น ส่วนปี 2562 คาดว่าจะมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 94,291 ราย อาจพบสูงสุดในมิ.ย. – ส.ค.เสี่ยงสูง 136 อำเภอจาก โดยเฉพาะเขตสุขภาพที่ 3 5 และ 11 ดังนั้น ขอให้ประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย


          นพ.นคร เปรมศรี กล่าวต่อว่า 4. การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน โดยเฉพาะปีใหม่และสงกรานต์ ซึ่งช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่ 2561 เกิดอุบัติเหตุ 27,000 ราย ตาย 495 ราย เกิดจากแอลกอฮอล์ร้อยละ 27.8 เป็นรถจักรยานยนต์ร้อยละ 80 คาดว่าปีใหม่ 2562 จะเกิดขึ้นประมาณ 28,000 ราย ตาย 480 ราย ส่วน7 วันอันตรายสงกรานต์ 2561 เกิดอุบัติเหตุ 28,000 ราย ตาย 483 ราย เกิดจากแอลกอฮอล์ร้อยละ 26.9 และจักรยานยนต์ร้อยละ 79 คาดว่าสงกรานต์ 2562 จะเกิด 28,000 ราย และตาย 480 ราย จึงขอแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่ขับรถเร็ว ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย ผู้ขับขี่รถยนต์ใช้เข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง หากดื่มสุราแล้วไม่ควรขับรถ และง่วงต้องไม่ขับ เป็นต้น


          สำหรับพิษสุนัขบ้าปีนี้มีผู้เสียชีวิต 17 ราย แต่ก็ยังคาดการณ์สถานการณ์ปีหน้าได้ยากเพราะไม่ใช่โรคตามฤดูกาล แต่เนืองจากปีนี้มีการระดมฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าทั้งในสุนัขและแมว รวมถึงการทำหมันสุนัขและแมวมากเป็นปรากฏการณ์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จึงคิดว่าในปี 2562 จะไม่มีปัญหามาก อย่างไรก็ตาม หากถูกสุนัข แมว กัด ข่วนเลีย ให้ล้างแผลแล้วรีบไปพบแพทย์เพื่อรับวัคซีนฟรีที่สถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ ซึ่งวัคซีนมีเพียงพอ.


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ