เตือนระวังการใช้งานผลิตภัณฑ์ไล่ยุง

อย.ชี้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงมีทั้งชนิดที่ใช้สารเคมี และชนิดที่ใช้น้ำมันตะไคร้หอม เป็นสารออกฤทธิ์ในการไล่ยุง หากผลิตภัณฑ์ใช้สารเคมีในการไล่ยุง บนฉลากต้องมีเลขทะเบียนในกรอบเครื่องหมาย อย. หากผลิตภัณฑ์ใช้น้ำมันตะไคร้หอม บนฉลากต้องมีเลขที่รับแจ้งโดยไม่มีเครื่องหมาย อย.ย้ำ ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจะไม่สามารถฆ่ายุงได้ แต่ผู้ใช้ยังต้องระวังการใช้ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และเด็ก โดยปฏิบัติตามข้อแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุงเป็นจำนวนมาก โดยผลิตภัณฑ์ไล่ยุงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ในการไล่ยุงแต่ไม่สามารถฆ่ายุงได้ ออกฤทธิ์โดยไปรบกวนกลไกการรับรู้กลิ่นของยุง นิยมใช้ในรูปแบบทาหรือฉีดพ่นผิวหนัง โดยสารสำคัญที่พบบ่อย ได้แก่ ดีท (deet) และน้ำมันตะไคร้หอม (citronella oil) ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่มี ดีท (deet) เป็นสารออกฤทธิ์ในการไล่ยุงนั้น จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมีการแสดงเลขทะเบียน อย.วอส.โดยในกรอบเครื่องหมายประกอบด้วยอักษรย่อ วอส. (วัตถุอันตรายที่ใช้ในทางสาธารณสุข)

ตามด้วยเลขทะเบียนทับปี พศ.บนฉลากผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่เป็นที่นิยมอีกชนิดหนึ่งคือ ผลิตภัณฑ์ ที่มีน้ำมันตะไคร้หอม (citronella oil) ซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยสกัดจากต้นตะไคร้หอม เป็นสารออกฤทธิ์ในการไล่ยุง โดยต้องมีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ไล่ยุงลายบ้านได้ไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์น้ำมันตะไคร้หอมจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย แต่จะต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแจ้งแล้วจะมีเลขที่รับแจ้งบนฉลากทับปี พศ.โดยไม่ต้องแสดงเครื่องหมาย อย.บนฉลาก ทั้งนี้สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับเลขที่รับแจ้งจาก อย.แล้วได้ที่

http://wwwapp1.fda.moph.go.th/consumer/conframe.asp

 

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ