เตือนผ่าท้องคลอดวันฤกษ์ดี ชี้ครรภ์ไม่สมบูรณ์แม่และเด็กเสี่ยงอันตราย

 

แพทย์เตือนการผ่าท้องคลอดในวันฤกษ์ดีหากครรภ์ไม่สมบูรณ์แม่และเด็กเสี่ยงอันตราย

ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า สำหรับอัตราการคลอดในวันธรรมดากับวันฤกษ์ดีไม่แตกต่างกัน เฉลี่ยอัตราการคลอดวันละ 20 คน ในวันที่ 12 ธ.ค. ที่ตรงกับวันเลขดีวันที่ 12 เดือน 12 ปี 2012 มีผู้ที่มีอายุครรภ์ครบกำหนดคลอด 3 คน การคลอดบุตรในปัจจุบันยังพบว่า นิยมคลอดแบบธรรมชาติมากกว่าการผ่าท้องคลอด ซึ่งผลดีของการคลอดธรรมชาติทำให้เด็กมีความสมบรูณ์เหมือนนาฬิกาชีวภาพ ที่มีอายุและเวลาที่เหมาะสม ขณะที่แม่เด็กจะมีบาดแผลน้อย มีเพียงมดลูกเท่านั้นที่ขยายและรูปร่างฟื้นคืนได้เร็ว ส่วนการผ่าท้องคลอดจะทำในหญิงที่มีอายุครรภ์มากกว่า 38 สัปดาห์ และทำในกลุ่มที่มีความผิดปกติ เช่น เด็กตัวใหญ่กว่าแม่ เป็นการคำนวณจากอุ้งเชิงกราน และน้ำหนักของเด็ก หรือกรณีรกเกาะต่ำ ทำให้เสี่ยงต่อการตกเลือดและเป็นอันตราย

ความนิยมผ่าท้องคลอดในวันฤกษ์ดี หากทารกมีอายุครรภ์สมบูรณ์ มีร่างกายปกติ แต่หากทำก่อนกำหนดอาจทำให้ปอดไม่แข็งแรง อวัยวะภายในไม่แข็งแรง ส่วนตัวแม่เด็กเองจะมีบาดแผลเยอะทั้งบาดแผลจากผิวหนังชั้นนอก ไขมันซึ่งต้องเย็บหลายชั้น อาจทำให้เกิดการเจ็บบาดแผล

 

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ