เตือนผู้บริโภคระวัง ยาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง

สสจ.กาฬสินธุ์เตือนผู้บริโภค ระวังยาที่อ้างว่าเป็น ยาสามัญประจำบ้าน แต่ไม่มี อย. หลังพบอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง

นางศันสนีย์ นิจพานิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) กาฬสินธุ์ นายเชิดชัย อริยานุชิตกุล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข นางประคำ ศรีสมชัย ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.กาฬสินธุ์ นายกฤษฎา แจ่มสุวรรณ ผู้ประสานงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก จ.กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ จ.ยโสธร ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลไกการ เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

โดยเฉพาะการเขียนรายละเอียดบนซองยา และร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ามีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ มีความตื่นตัวขึ้นและเขียนรายละเอียดบนซองยาเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 95%

ทั้งนี้ในเวทีเสวนายังได้กำชับให้เครือข่ายเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เตือนให้ประชาชนไม่ควรบริโภคยา ที่อ้างว่าเป็น ยาสามัญประจำบ้าน ที่ไม่มี อย.โดยเฉพาะยาประดงชนิดน้ำ ยาลดความอ้วนกาแฟลดน้ำหนักต่างๆ หลังจากปัจจุบันพบว่ามีการโฆษณา ชวนเชื่อเกินจริงทางสื่อสถานีวิทยุท้องถิ่นหลายแห่ง และมีผู้หลงเชื่อ ซื้อไปบริโภค ซึ่งที่ผ่านมาทำให้เสียชีวิตไปแล้ว 2 ราย ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ และ จ.ยโสธร เนื่องจากมีการตรวจพบสารสเตียรอยด์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายและเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง

นางประคำ ศรีสมชัย ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ทำงานร่วมกันเครือข่าย เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า ปัจจุบันมีการนำยาประดงชนิดน้ำ ยาลดความอ้วน และกาแฟลดน้ำหนัก ที่ไม่มี อย. มาจำหน่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยมีการโฆษณาชวนเชื่อ อ้างสรรพคุณเกินจริงทางสื่อวิทยุท้องถิ่น พบทุกจังหวัดในภาคอีสาน ซึ่งหากซื้อมารับประทาน โดยขาดความรู้ จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตได้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code