เตือนผู้ดื่มเหล้า แค่นั่งในรถ จับปรับ-ติกคุก

ที่มา : คมชัดลึก


เตือนผู้ดื่มเหล้า แค่นั่งในรถ จับปรับ-ติกคุก thaihealth


แฟ้มภาพ


ผู้ขับขี่รถยนต์หากปล่อยปละผู้โดยสารดื่มเหล้าในรถ ไม่ว่าขณะรถวิ่งหรือรถจอดข้างทาง แม้ไม่ได้ขับก็ถูกจับ คุก 6 เดือน ปรับหมื่นบาท


ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องยาวติดต่อกันถึง 5 วัน และเป็นเทศกาลฉลองวันปีใหม่ไทย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย ผ่านสื่ออินโฟกราฟฟิค ถึงข้อกฎหมายใกล้ตัว  โดยแจ้งเตือนไปยังประชาชนไม่ให้กระทำฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการดื่มสุรา ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 4,31 (7) และ 42 รวมถึงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดสถานหรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555 ซึ่งระบุถึง “ดื่มเหล้า ไม่ได้ขับ คนขับก็ถูกจับได้เหมือนกัน” โดยการดื่มเหล้าหรือเบียร์ในรถ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้ว่าผู้ขับรถไม่ได้ดื่มแต่หากผู้โดยสารที่มาด้วยดื่มเหล้าหรือเบียร์ในรถ ไม่ว่าจะดื่มขณะที่รถวิ่งอยู่บนถนนหรือรถจอดอยู่ข้างทาง ผู้ขับรถก็มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ   


นอกจากนี้ ในวันที่ 9 เม.ย.นี้ นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมหน่วยงานภาคี มีกำหนดแถลงข่าวถึงการรณรงค์ “มาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสงกรานต์” โดยในปีนี้จะนำผู้ถูกจับในคดีเมาแล้วขับมาทำงานบริการสังคมในช่วง 7 วันอันตราย รวมถึงเผยแพร่มาตรการลงโทษกับบุคลากรของกรมคุมประพฤติที่กระทำความผิดในคดีเมาแล้วขับ ซึ่งจะมีโทษทางวินัยสถานหนัก ถึงขั้นปลดออกจากราชการ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ