เตือนประชาชนให้สังเกตเครื่องหมาย อย.

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนให้สังเกตเครื่องหมาย อย. วันหมดอายุ กระป๋องต้องไม่บวม ไม่บุบ ไม่เป็นสนิม หากพบสิ่งปลอมปนที่ผิดปกติให้รีบนำไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ


เตือนประชาชนให้สังเกตเครื่องหมาย อย. thaihealth


นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ประชาชนนิยมบริโภคอาหารกระป๋อง อาทิ อาหารปรุงสำเร็จบรรจุกระป๋อง ผลไม้และน้ำผลไม้กระป๋อง รวมทั้งเครื่องดื่มหรือผลิตภัณฑ์ บำรุงร่างกาย ซึ่งก่อนเลือกซื้อควรอ่านฉลากข้างกระป๋องให้ละเอียดโดยต้องมีเลขสารระบบอาหารในเครื่องหมาย อย. (เลข 13 หลัก) สถานที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุ ลักษณะของกระป๋องต้องไม่บวม ไม่บุบบู้บี้ ไม่เป็นสนิม ตะเข็บกระป๋องต้องไม่มีรอยรั่วหรือเป็นสนิม เมื่อเปิดกระป๋องออกมาให้สังเกตหากมีสีหรือกลิ่นผิดปกติจากเดิม หรือพบสิ่งปลอมปนให้รีบนำไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค


นายแพทย์วชิระ กล่าวต่อไปว่า อาหารกระป๋องที่บวมบุบบู้บี้ ตะเข็บกระป๋องมีรอยรั่วหรือเป็นสนิม อาจจะทำให้อาหารปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และเจริญเติบโตส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน สี กลิ่น รสและคุณค่าของอาหาร โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียชนิดโบทูลินั่มจะสร้างสารพิษโบทูลินั่มที่ส่งผลต่อระบบประสาทอย่างรุนแรง หากรับประทานเข้าสู่ร่างกายจะเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน อาการอัมพาตของกล้ามเนื้อต่างๆ สายตาพร่ามองเห็นเป็นภาพซ้อน ซึม ง่วง กลืนอาหารไม่สะดวก ลิ้นและคออักเสบ เพราะไม่สามารถกลืนน้ำลายได้ กล้ามเนื้อต้นคออ่อนแรงจนยกหัวไหล่ไม่ขึ้น จะแสดงอาการให้เห็นภายใน 2-4 ชั่วโมง แต่สำหรับบางรายอาจใช้เวลานานถึง 12-36 ชั่วโมง หากไม่ได้รับการรักษาโดยทันทีอาจเสียชีวิตด้วยระบบหายใจล้มเหลว ดังนั้น หากพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน


"ทั้งนี้ ก่อนรับประทานอาหารกระป๋องทุกครั้ง ต้องอุ่นด้วยความร้อนให้เดือดห้ามอุ่นอาหารทั้งกระป๋องโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะเกิดอันตรายจากสารเคลือบหรือสารโลหะที่จะละลายปนมาในอาหารได้ ส่วนอาหารกระป๋องที่เปิดแล้วหากรับประทานไม่หมด ต้องถ่ายใส่ภาชนะอื่นที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคและควรเก็บในตู้เย็น” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

Shares:
QR Code :
QR Code