เตือนประชาชนเสี่ยงป่วยโรคไข้หวัดใหญ่

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เตือนประชาชนเสี่ยงป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ thaihealth


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ แนะนำประชาชนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผักผลไม้ พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน


นพ.สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-21 ก.พ.62 พบว่า มีผู้ป่วยรวม 46,648 ราย เสียชีวิต 4 ราย เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยกับปีที่ผ่านมาพบว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันกว่า 2 เท่า อาการของโรคไข้หวัดใหญ่มักเกิดขึ้นทันทีหลังจากได้รับเชื้อ คือ มีไข้สูง ตัวร้อน หนาว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอและจาม ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงหายป่วยได้โดยไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยอาการมักจะทุเลาลงและหายป่วยภายใน 5-7 วัน แต่บางรายก็อาจมีอาการรุนแรงซึ่งควรรีบไปพบแพทย์ทันทีโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังที่มีเสี่ยงมากกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งสามารถป้องกันได้โดยสวมหน้ากากอนามัยและยึดหลัก “ปิดล้างเลี่ยงหยุด” ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูก โดยสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการไอจามหรือเมื่อจำเป็นต้องเข้าไปในสถานที่แออัด ล้าง คือ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของ เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้ป่วยไอจามสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น หยุดเรียน หยุดงาน หยุดทำกิจกรรม เมื่อมีอาการป่วยมีไข้ไอจาม


ทั้งนี้แนะนำประชาชนให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผักผลไม้ ดื่มน้ำสะอาด พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป, เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี, ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว, ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ควรรีบพบแพทย์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

Shares:
QR Code :
QR Code