เตือนปชช.เผาหญ้า ผิดกม. คุก7ปีปรับ1.4หมื่น

ที่มา : แนวหน้า


 


เตือนปชช.เผาหญ้า ผิดกม. คุก7ปีปรับ1.4หมื่น thaihealth


แฟ้มภาพ


ในช่วงอากาศแห้งอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ ขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังตรวจสอบไม่ให้มีหญ้าขึ้นรกแห้ง หรืออุปกรณ์ที่สามารถเป็นเชื้อเพลิง หรือติดไฟง่าย เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย


นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กล่าวว่า ในช่วงนี้อากาศแห้งและมีลมพัดกระโชกแรง อาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้โดยง่าย เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังภัย มิให้มีปัญหาในเรื่องของการเกิดอัคคีภัยหรือการเผาหญ้าในพื้นที่ ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของตนและผู้พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ตลอดจนเป็นการสร้างมลภาวะทางอากาศ เกิดหมอกควันและฝุ่นละอองซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป เขตจึงขอความร่วมมือเจ้าของที่ดิน และเจ้าของบ้านพักอาศัย หมั่นตรวจสอบที่ดินและบ้านพักของท่าน มิให้มีหญ้าขึ้นรกแห้ง หรือมีกล่องกระดาษเศษกระดาษ ใบไม้ กิ่งไม้แห้ง หรือวัสดุ อุปกรณ์ที่สามารถเป็นเชื้อเพลิง หรือติดไฟง่าย เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย หากผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเองจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือประสบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ ติดต่อขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร.สายด่วน 199 หรือสถานีดับเพลิงบางชัน โทร.02-5172919 หรือศูนย์รับร้องทุกข์เขตมีนบุรี โทร.02-9145838 ตลอด 24 ชั่วโมง

Shares:
QR Code :
QR Code