เตือนบ่ายนี้ฝุ่นพุ่งเหตุลมพัดน้อยลง

ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์


เตือนบ่ายนี้ฝุ่นพุ่งเหตุลมพัดน้อยลง thaihealth


แฟ้มภาพ


          เช้านี้ฝุ่นพิษลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อยเกินมาตรฐาน 11 สถานี ช่วงบ่ายเตือนฝุ่นพุ่งเหตุลมพัดน้อยลง


          กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า อากาศลอยตัวได้ดีขึ้น ลมพัดแรงขึ้น ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่ กทม. และ ปริมณฑล ลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อยคุณภาพดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยมีค่าค่าฝุ่นละอองอยู่ที่36-71มคก.ลบ.ม.ปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม. ) 11 พื้นที่ โดยพื้นที่ริมถนน เกินค่ามาตรฐาน 6 สถานี พื้นที่ทั่วไป เกินค่ามาตรฐาน 5 สถานี


          โดยพื้นที่ที่ตรวจพบค่าฝุ่นเกินมาตรฐานได้แก่ บริเวณริมถ.กาญจนาภิเษก ริมถ.พระราม 2 เขตบางขุนเทียน กทม. แขวงคลองเตย เขตคลองเตย ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ริมถนนคู่ขนานพระราม 2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เป็นต้น


          ทั้งนี้คาดการณ์ ในช่วงบ่ายของวันที่ 24 จากการพยากรณ์ และแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยา การลอยตัวของอากาศจะดี แต่ลมพัดน้อยลง อาจทำให้ฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น คพ. ยังคงประสานงานกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กทม. บก.จร. กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม กองทัพ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงสาธารณสุข และผวจ.ปริมณฑล ทั้ง 5 จ. ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เช่น ล้างถนนทุกวันทุกสาย ฉีดละอองน้ำในอากาศเพื่อเพิ่มความชื้น ตรวจจับรถควันดำเกินค่ามาตรฐาน การทำฝนเทียม และห้ามเผาในที่โล่งโดยคพ.อยู่ระหว่างนำเสนอมาตรการที่เข้มงวด ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง โดยมีแผนงานและหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ที่จะประชุมในช่วงบ่ายวันที่ 24 ม.ค.นี้เพื่อให้ความเห็นชอบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลต่อไป.


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code