เตือนช่วงวันหยุดเข้าพรรษา หลีกเลี่ยงการกินหมูดิบ

ที่มา: กรมควบคุมโรค


เตือนช่วงวันหยุดเข้าพรรษา หลีกเลี่ยงการกินหมูดิบ thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนช่วงวันหยุดวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้ระมัดระวังเรื่องการประกอบอาหารและรับประทานอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ และควรหลีกเลี่ยงการบริโภคหมูดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เพราะเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้หูดับ อาจทำให้หูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้


            นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงหยุดวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาหลายวัน มักรับประทานอาหารหรือมีงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกับคนในครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนๆ  จึงขอแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการประกอบอาหารและรับประทานอาหาร โดยเน้นการบริโภคอาหารที่ปรุงสุก ใหม่ และสะอาด เพราะนอกจากเสี่ยงป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วงแล้ว  หากมีการบริโภคแบบสุกๆดิบๆ โดยเฉพาะเนื้อหมูที่ชำแหละกันเองในหมู่บ้าน และนำมารับประทานดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบหลู้หมูดิบ หมูกระทะปิ้งย่างไม่สุก จิ้มจุ่มที่ต้มไม่สุก ก็มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโรค   ไข้หูดับได้


            ข้อมูลจากสำนักระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 5 กรกฎาคม 2562 พบผู้ป่วยโรคไข้หูดับ จำนวน 226 ราย เสียชีวิต 20 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ อายุมากกว่า 65 ปี รองลงมา 55-64 ปี และ 45-54 ปี ตามลำดับ ส่วนภาคที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือ ภาคเหนือ พบผู้ป่วย 165 ราย คิดเป็นร้อยละ 73 ของผู้ป่วยทั้งหมด และเสียชีวิต 12 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ แพร่ พะเยา และกำแพงเพชร ตามลำดับ 


            นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า โรคไข้หูดับ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สเตร็ปโตค็อกคัส ซูอิส (Streptococcus suis)  โดยเชื้อนี้จะอยู่ในทางเดินหายใจของหมู และอยู่ในเลือดของหมูที่กำลังป่วย ซึ่งโรคนี้ติดต่อได้ 2 ทาง คือ  1.การสัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อ รวมทั้งเนื้อหมู เครื่องใน และเลือดหมูที่เป็นโรค โดยติดต่อสู่คนทางบาดแผล รอยขีดข่วนตามร่างกายหรือทางเยื่อบุตา  2.เกิดจากการบริโภคเนื้อหมู หรือเลือดหมูที่ปรุงดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ ที่มีเชื้ออยู่ หลังรับประทาน 3-5 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะอย่างรุนแรง เวียนศีรษะ จนทรงตัวไม่ได้ อาเจียน คอแข็ง หูหนวก ท้องเสีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ขอให้รีบพบแพทย์ทันที และบอกประวัติการกินหมูดิบให้ทราบ เพราะหากมาพบแพทย์ และวินิจฉัยได้เร็ว จะช่วยลดอัตราการหูหนวกและการเสียชีวิตได้


             สำหรับวิธีการป้องกันโรค คือ 1.กินหมูสุกเท่านั้น โดยปรุงเนื้อหมูให้สุกทั่วถึงจนเนื้อไม่มีสีแดง ไม่เติมหรือใส่เลือดดิบในอาหาร และควรเลือกซื้อเนื้อหมูที่ไม่มีกลิ่นคาว สีคล้ำ ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากโรงฆ่าสัตว์ 2.ผู้ที่สัมผัสกับหมูที่ติดโรค โดยเฉพาะผู้เลี้ยงหมู ผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ ผู้ที่ชำแหละเนื้อหมู สัตวบาล สัตวแพทย์ ควรสวมรองเท้าบู๊ทยาง สวมถุงมือ รวมถึงสวมเสื้อที่รัดกุมระหว่างทำงาน หากมีบาดแผลต้องปิดแผลให้มิดชิด และล้างมือหลังสัมผัสกับหมูทุกครั้ง


             ทั้งนี้ ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้หูดับ คือผู้ที่สัมผัสกับสุกรที่ติดโรคโดยตรง เช่น ผู้เลี้ยงสุกร ผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ ผู้ที่ชำแหละเนื้อสุกร เป็นต้น กลุ่มที่เสี่ยงมีอาการป่วยรุนแรงถ้าติดเชื้อ ได้แก่ ผู้ที่ติดสุราเรื้อรัง ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ไต มะเร็ง หัวใจ ผู้ที่เคยตัดม้ามออก เป็นต้น เนื่องจากร่างกายมีภูมิต้านทานโรคอ่อนแออยู่แล้ว โรคนี้รักษาหายขาดได้ หากมีอาการข้างต้น หลังจากรับประทานอาหารที่ปรุงมาจากเนื้อหมู เลือดดิบๆ หรือปรุงสุกๆ ดิบๆ ขอให้รีบพบแพทย์ทันที ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Shares:
QR Code :
QR Code