เตือนชาสมุนไพรขายออนไลน์ อ้างสรรพคุณเกินจริง

อย.เตือนชาสมุนไพร จัดเป็นอาหารไม่ใช่ยาไม่มีสรรพคุณรักษาโรค แนะอย่าหลงเชื่อโฆษณาอวดอ้างว่าสามารถให้ผลในการบำบัด บรรเทารักษาหรือป้องกันโรค


เตือนชาสมุนไพรขายออนไลน์ อ้างสรรพคุณเกินจริง thaihealth


พ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อ เกี่ยวกับ ชาสมุนไพร โฆษณาอ้างสรรพคุณว่าสามารถ บรรเทาอาการของโรคสะเก็ดเงินได้นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเตือนผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาโรคได้ เนื่องจากชาสมุนไพรจัดเป็นอาหารไม่ใช่ยา จึงไม่มีสรรพคุณในการ รักษาโรค ชาสมุนไพร จัดเป็นอาหารกำหนด คุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวง สาธารณสุข (ฉบับที่ 280) พ.ศ.2547 ขอให้ ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร ด้วยการ อ่านฉลากอาหาร ก่อนซื้อควรสังเกต วันที่ผลิต วันที่ควรบริโภคก่อน สภาพภายนอกของบรรจุภัณฑ์ต้องสมบูรณ์ ไม่มีรอยบุบหรือฉีกขาด มีการเก็บรักษาในสภาพที่เหมาะสม และอย่าหลงเชื่อโฆษณาอวดอ้างว่าสามารถให้ผลในการบำบัด บรรเทารักษาหรือป้องกันโรค หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้รับความปลอดภัยจาก การบริโภค ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. โทร.1556 หรือ E-mail: [email protected] เพื่อ อย. จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำผิดต่อไป


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code