เตือนฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก-คอตีบ

สธ.เตือนฉีดวัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ หลังพบแนวโน้มผู้ป่วยพุ่งสูงผิดปกติ พร้อมจัดให้วัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มอายุ 20-50 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


เตือนฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก-คอตีบ thaihealth


รายงานข่าวแจ้งว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขๆ ได้แจ้งมายังกรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้แจ้งเตือนประชาชนในการป้องกันโรคคอตีบ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคคอตีบในปี 2558 พบสัดส่วนการป่วยที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงที่เกิดก่อนหรือเกิดในช่วงต้นของแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำให้ประชาชนกลุ่มนี้ไม่ได้รับวัคซีน ในปี 2558 นี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีนโยบายเน้นการจัดให้มีการให้วัคซีนที่จำเป็นครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  โดยการให้วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก แก่ประชาชนกลุ่มอายุ 20-50 ปี จึงขอให้ กทม.เชิญชวนให้ประชาชนไปรับวัคซีนและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจรวมถึงการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการป้องกันและควบคุมโรคด้วยตนเอง ครอบครัว และชุมชน


กรมควบคุมโรคได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ระบาดของโรคในระยะนี้ ผู้ป่วยโรคคอตีบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ปริมาณผู้ป่วยทั้งปีมีไม่ถึง 20 ราย แต่ข้อมูลล่าสุดในปี 58 พบว่าจนถึงเดือน ก.ค.58 มีผู้ป่วยแล้วจำนวน 11 ราย และมีข้อสังเกตว่า ในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค.58 มีรายงานผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่จำนวน 3 ราย ซึ่งหนึ่งรายเป็นผู้ป่วยในกรุงเทพฯ จึงอยากให้ กทม.ดำเนินมาตรการดังกล่าว เพื่อป้องกันเนื่องจากเป็นโรคอันตรายและมีการติดเชื้อเฉียบพลันในทางเดินหายใจ


นางวันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกทม. กล่าวว่า สำนักอนามัยจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยัก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคคอตีบให้แก่ประชาชนไป เมื่อช่วงต้นปีจนถึงสิ้นเดือน เม.ย.58 นี้ ซึ่งมีประชาชนตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ในส่วนของประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน โดยประชาชนที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปี ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน หรือไม่ได้ฉีดวัคซีนกระตุ้นทุก 10 ปี ไปรับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยัก ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ทุกแห่ง และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


ขอบคุณภาพประกอบ  http://www.banmuang.co.th


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ