เตือนจยย.พ่วงข้างผิดก.ม.

นายคงศักดิ์  เลิศประดิษฐ์  ขนส่งจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้นำรถจักรยานยนต์มาต่อเติมดัดแปลงสภาพพ่วงข้างและนำมารับจ้างบรรทุกคนโดยสารมิได้รับอนุญาต ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้โดยสารและประชาชนผู้ใช้รถรายอื่นได้ อีกยังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ดำเนินการอย่างถูกกฎหมาย

อย่างไรก็ตามการนำรถจักรยานยนต์มาดัดแปลงสภาพเสริมพ่วงข้างโดยมิได้รับอนุญาตเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 14 ประกอบ มาตรา 60 ต้องโทษระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไม่สามารถนำไปใช้เพื่อรับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้ เนื่องจากไม่มีความปลอดภัยเพียงพออาจก่อให้เกิดอันตรายได้นำไปใช้ได้เฉพาะการบรรทุกสิ่งของเท่านั้น

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ขอบคุณภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code