เตือนคนไทยไว้พุง-ตกเป็นเหยื่อธุรกิจลดความอ้วน!

ทั้งเสี่ยง โรคหัวใจ เบาหวานและความดันโลหิตสูง

เตือนคนไทยไว้พุง-ตกเป็นเหยื่อธุรกิจลดความอ้วน! 

          เครือข่ายคนไทยไร้พุง ระบุคนไทยลงพุง 10 ล้านคนหรือ 1 ต่อ 6 คน เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ  โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  จับมือ กทม.รณรงค์คนไทยไร้พุง เล็งเป้าหมายชุมชนใน กทม.  50  เขต ปีละ 8 หมื่นคน เตือนคนไทยระวังตกเป็นเหยื่อธุรกิจลดความอ้วน

 

ผศ.ดร.รุ่งชัย  กรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง  กล่าวว่า ทางการแพทย์พบว่าภาวะอ้วนหรือลงพุงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้เกิดปัญหาและโรคต่างๆ ตามมาอีกมากมาย  การสำรวจสุขภาพคนไทยในปัจจุบัน พบว่าคนที่มีอายุ  20-29 ปี มีคนอ้วนร้อยละ 30 และคนที่มีอายุ 40-50  ปี  มีคนอ้วนร้อยละ 40 หากนับคนไทยทั่วประเทศจะพบคนอ้วน 1 คนใน 6 คน หรือประมาณ 10 ล้านคน ซึ่งนับว่าเป็นการบั่นทอนคุณภาพชีวิต และเมื่อคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น ก็จะยิ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับความอ้วนมากขึ้น เช่น  โรคหัวใจ  โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประเทศต้องสูญเสียงบประมาณหลายแสนล้านบาทเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล

 

            ผศ.ดร.รุ่งชัยกล่าวว่า ที่ผ่านมาเครือข่ายคนไทยไร้พุงมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนไทยป้องกันความอ้วน โดยรวมกลุ่มนักวิชาการ แพทย์ นักโภชนาการ นักสรีระวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย   จัดทำโรงพยาบาลต้นแบบในภูมิภาค  4  แห่ง ขยายเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  รณรงค์การลดพุงในสถานประกอบการ  สุขภาพดีในสวนสาธารณะ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ล่าสุดร่วมมือกับกรุงเทพมหานครจัดโครงการปฏิบัติการชุมชน กทม.ไร้พุง

 

             เราถ่ายทอดความรู้การลดพุงให้กับเจ้าหน้าที่ กทม.ทั้ง  50 สำนักงานเขต โดยมีสำนัก 80  การแพทย์  สำนักอนามัย  ช่วยรณรงค์ในพื้นที่รับผิดชอบ  พร้อมทั้งดึงสถาบันการศึกษามาช่วยขับเคลื่อนกิจกรรม  โดยเผยแพร่ความรู้ให้ กทม.ทำเป็นโครงการต่อเนื่อง  4  ปี  มีเป้าหมายปีละ 8 หมื่นคน” กรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุงกล่าว

 

               เกณฑ์วินิจฉัยอ้วนลงพุงสำหรับผู้หญิงต้องมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 80  ซม.  ส่วนผู้ชายต้องมีเส้นรอบเอวไม่เกิน  90  ซม.  ทั้งนี้ ผศ.ดร.รุ่งชัยระบุด้วยว่า  ขณะนี้คนไทยมีแนวทางลดความอ้วนในทางที่ผิดและตกเป็นเหยื่อธุรกิจลดความอ้วนทั้งฟิตเนส อาหารเสริม และยาลดความอ้วน  ซึ่งนอกจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว  ยังเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก คนไทยควรระมัดระวังกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจเหล่านี้ เนื่องจากมีผู้ได้ผลประโยชน์มหาศาลด้วยการหากินกับความอ้วนของคนไทย  ดังนั้น คนไทยต้องเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดและรู้จักเลือกแนวทางลดความอ้วนที่ถูกวิธีและไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

             กรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุงกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นปัญหาระดับประเทศ  จึงต้องออกมารณรงค์อย่างต่อเนื่อง    มีการสื่อสารให้คนเข้าใจและรับรู้แนวทางลดความอ้วนอย่างถูกต้อง คนที่สนใจสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์  www.raipoong.com เพื่อหาข้อมูลการลดความอ้วนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

 

 

 

ที่มา:หนังสือพิมไทยโพสต์

 

 

update 09-06-51

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code