เตือนกินยาฆ่าพยาธิเร่งเกิด ‘มะเร็งท่อน้ำดี’

เตือนกินยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับเป็นตัวเร่งเกิด ‘มะเร็งท่อน้ำดี’

เตือนกินยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับเป็นตัวเร่งเกิด'มะเร็งท่อน้ำดี'

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ จ.ขอนแก่น นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันหาวิธีลดจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีในชาวจังหวัดขอนแก่นและชาวอีสาน หลังพบสถิติคนป่วยโรคดังกล่าวสูงมาก โดยเสนอ สพฐ.ขอนแก่น บรรจุความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันและดูแลรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีเข้าไปในโรงเรียน เพื่อปรับขบวนการเรียนรู้ของเยาวชนให้สามารถหาทางป้องกันตนเองจากการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี คาดว่าจะสามารถบรรจุเข้าในวิชาการเรียนการสอนได้ภายในเทอม 2 ของปีการศึกษา 2554 นี้

การจะลดผู้ป่วยลงได้ ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนชาวอีสาน ถ้าทำในระดับเยาวชนน่าจะได้ผลมากกว่า ส่วนระดับผู้ใหญ่ค่อนข้างจะยาก เพราะคนอีสานนิยมรับประทานอาหารปลาที่มีเกล็ด หอยที่จับมาจากแหล่งน้ำจืดที่มีการแพร่ระบาดของพยาธิใบไม้ตับค่อนข้างมาก และเมื่อทานไปแล้วมักจะใช้วิธีกินยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับลงไป ซึ่งแม้จะทำให้พยาธิใบไม้ตับตายก็จริง แต่ตัวพยาธิจะปล่อยสารชนิดหนึ่งออกมาทำให้เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งท่อน้ำดีมากขึ้น

“หากชาวบ้านทำเพียงครั้งเดียว อาการคงไม่น่าเป็นห่วง แต่ถ้าทำซ้ำๆ เพราะเชื่อว่ายาฆ่าพยาธิจะช่วยได้ กลับจะทำให้เกิดสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดีมากขึ้นกว่าเดิม ความเชื่อดังกล่าวจึงเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงและควรเปลี่ยนทัศนคติของชาวบ้านใหม่” นพ.วิทิตกล่าว

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน  

Shares:
QR Code :
QR Code