เตือนกลุ่มเสี่ยง…ห่วงไข้หวัดใหญ่ช่วงฤดูฝน

ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่มกราคม ถึง 8 ตุลาคม 2556 มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆ จำนวน 34,109 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยในภาพรวมพบว่าในปีนี้มีจำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

แม้ว่าอยู่ในช่วงระบาดตามฤดูกาล  เฉพาะเดือนกันยายน 2556 พบผู้ป่วย 3,947 ราย ในขณะที่ปี 2555 พบผู้ป่วยมากถึง 13,078 ราย  ซึ่งลดลงร้อยละ 30.18 

ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าพบผู้ป่วยชายไทย มีประวัติเดินทางไปประเทศเมียนมาร์ แล้วป่วยด้วยอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลีย ไอ เจ็บคอ และได้เดินทางไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ และผลตรวจชุดทดสอบเร็วให้ผลบวกต่อไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ นั้น ผลการสอบสวนของทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (srrt) เบื้องต้นพบมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ขณะนี้อาการดีขึ้น รวมทั้งบุตร 2 คนของผู้ป่วยก็มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เช่นเดียวกัน ส่วนผู้ร่วมงานของผู้ป่วยรายนี้ มี 25 คน พบว่ามี 13 คน มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ ได้ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคแล้ว คาดว่าจะได้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันเชื้อภายใน 1-2 วันนี้ 

คำแนะนำเพื่อการป้องกันควบคุมโรค

– รักษาร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

– หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัวร่วมกัน

– ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ควรหยุดงาน/หยุดเรียน พักอยู่บ้าน โรคนี้รักษาตามอาการ เช่น รับประทานยาลดไข้ ลดน้ำมูก ยาแก้ไอ รับประทานอาหารอ่อนๆ หลีกเลี่ยงอากาศเย็น หรือการดื่มน้ำเย็น  หากอาการไม่ดีขึ้นใน 2 วัน หรือมีอาการหอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์ 

– สำหรับในสถานประกอบการ ถ้ามีพนักงานป่วย ให้หยุดงานพักอยู่บ้าน ในสถานประกอบการควรมีการเช็ดถู ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ ปุ่มกดลิฟท์ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด เปิดหน้าต่างระบายอากาศให้แสงแดดส่องถึง

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 หรือสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ และสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง

 

 

ที่มา : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค

Shares:
QR Code :
QR Code