เตรียมเปิด รพ.แพทย์แผนไทยฯ

 

อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผย การออกแบบปรับปรุงเพื่อดำเนินโครงการอาโรคยศาล ศูนย์อภิบาลผู้ป่วยเรื้อรังแบบครบวงจร  คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2555นี้

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า จากการที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้รับการสนับสนุนพื้นที่บริเวณยศเส จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการจัดสรรงบประมาณกว่า 8 ล้านบาทจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สำหรับออกแบบปรับปรุงเพื่อดำเนินโครงการอาโรคยศาล:ศูนย์อภิบาลผู้ป่วยเรื้อรังแบบครบวงจร หรือโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานยศเสนั้น คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2555 ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการตามแบบแพทย์แผนไทยครบวงจร ตั้งแต่การตรวจและการรักษาด้วยการนวด อบ ประคบ และยาสมุนไพร โดยมีแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศมาเป็นอาจารย์หมอผู้ทำการรักษา

“เบื้องต้นจะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอก ยังไม่มีบริการสำหรับผู้ป่วยใน อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่เข้ามาขอรับการรักษามีอาการหนักอาจต้องเข้าเป็นผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจะส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่นที่ใกล้เคียง โดยโรงพยาบาลแห่งนี้จะให้บริการตรวจ รักษาตามอย่างแพทย์แผนไทย แม้แต่หากจำเป็นต้องมีพิธีกรรมใดก็สามารถดำเนินการได้ภายในโรงพยาบาล ขณะเดียวกันจะเก็บกรณีศึกษาการรักษาโรคต่างๆ จากผู้ป่วยแต่ละคนที่มารักษาด้วย เพื่อดำเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในระยะยาวด้วย”

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ